Obavijest voćarima! 20.05.2016.

Od posljednje preporuke o zaštiti jabuke i kruške prošlo je 7 dana. U međuvremenu  je bilo pljuskova lokalnog karaktera pa su tako tijekom jučerašnjeg dana agroklimatske stanice zabilježile lagane infekcije fuzikladijem (Venturia inaequalis  ) samo na  dvije lokacije  (Popovec, Mrzlo Polje). Meteorolozi najavljuju lokalne pljuskove tijekom današnjeg dana te ponovno početkom idućeg tjedna.

Savjetujemo voćarima  da zaštite nasade jabuke i kruške tijekom vikenda, nekom od  kombinacija fungicida navedenih u preporuci od 13.05.

O potrebi suzbijanja jabukovog savijača (Cydia pomonella)  ) biti ćete na vrijeme obaviješteni.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema: Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN

Podsjećamo poljoprivrednike na zakonsku obavezu testiranja rada prskalica i atomizera. Sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12), uređaji za primjenu sredstava za zaštitu bilja koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitim tehničkim pregledima, a rok do kojeg moraju biti pregledani je 26.11.2016. godine.

                                                                                 Sanja Gregurić, dipl.ing.agr
E-mail: Sanja.Greguric@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis