Obavijest vinogradarima! 20.05.2016.

Vinogradarima preporučujemo da i dalje vrše preventivnu  zaštitu svojih nasada usmjerenu protiv uzročnika  plamenjače vinove loze (Plasmomara viticola) , uzročnika crne pjegavosti ( Phomopsis viticola) te uzročnika pepelnice ( Erysiphe necator).

Preporučuje se  uporaba, nekog od dole navedenih fungicida na bazi propineba ( Antracol WG 70 ),  na bazi ditianona (Delan 700 WDG), na bazi folpeta  ( Folpan 80 WG, Futura 50 W), na bazi folpeta i triadimenola ( Shavit F– suzbija i pepelnicu), na bazi folpeta i azoksistrobina ( Univerzalis – suzbija i pepelnicu) ili na bazi Al- fosetila i folpeta ( Mikal flash WG, Mikal Premium F ).

Za zaštitu od pepelnice preporučuju pripravake na bazi sumpora.

Vinogradare također upozoravamo da se u zaštiti vinograda smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

     Sve poljoprivredne proizvođače podsjećamo na obvezu redovitog pregleda prskalica sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida ( N/N 14/2014) i Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida ( N/N 142/12) . Svi uređaji moraju biti barem jednom pregledani do 26.11.2016 godine  a popis ovlaštenih ispitnih stanica nalazi se na stranicama Ministarstva poljoprivrede.

Uređaji koji ne  podliježu pregledu su ručne prskalice, leđne prskalice na mehanički, baterijski i ručni pogon, te leđni raspršivači na motorni pogon.

Marina Kocijančić, dipl. inž. agr.
Marina.Kocijancic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis