Obavijest proizvođačima intenzivnih nasada jabuke i kruške! 20.05.2016.

U nasadima jabuke i kruške prije najavljenih oborina ( početak tjedna), treba obaviti zaštitu protiv krastavosti jabuke  nekim od kontaktnih pripravaka : Dithane M-45, Pinozeb M-45, Cadillac 80 WP, Penncozeb 75 DG,Dithane DG neotec ,Delan 700 WG,Polyram DF,

Ovim pripravcima moguće je dodati i neki od pripravka na bazi sumpora radi suzbijanja pepelnice: Cosavet DF, Chromosul 80, Thiovit jet, Kumulus DF,Kalinosul 80 WG, Kossan WG,Sulfolac 80 WG, Sumpor SC-80, Brimflo

Pregledom nasada jabuke na nekim lokacijama primijećeni su dosta jaki napadi lisnih ušiju

( Aphididae) te početak ubušivanja minera okruglih mina (Leucoptera malifoliella). Upućuju se voćari da izvrše pregled svojih nasada i s obzirom na štete od mraza u kojima je stradao gotovo sav plod , izvrše zaštitu protiv ovih štetnika ukoliko ih imaju u kritičnom broju.Za lisne uši to je 10-15 % napadnutih izboja , a minera okruglih mina 2-3 mine po listu.

Od pripravaka mogu se koristiti :Calypso SC 480,Boxser 200 Sl, Kohinor 200 SL .

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna

 

 

Pripremi za ispis