Obavijest maslinarima! 20.05.2016.

Ovisno o položaju maslinika i zastupljenim sortama,  masline su obalnom području u punoj cvatnji, prema unutrašnjosti županije zaleđe Vodica , Pirovca, Primoštena cvatnja će započeti tijekom idućeg tjedna a dublje u zaleđu ( područje Skradina, Miljevaca ) procjenjuje se da će cvatnja započeti za 10-tak dana.

Pregledom lovki na opažačkim mjestima  i dalje se bilježi slab let leptita 1. cvjetne generacije maslininog moljca (Prays oleae) – ispod praga štetnosti. Izuzetak od navedenog je lokalitet Široke u primoštenskom zaleđu gdje je tijekom ovog tjedna  zabilježan pojačan let leptira.

Obzirom da je u velikom broju maslinika formirano puno rese, a suzbijanje 1. generacije  maslininog moljca ovisi i indeksu cvatnje ( količini rese) i indeksu zaraze – broju živih ličinki po mladici,  tijekom idućeg tjedna nije potrebno provoditi zaštitu protiv navedenog štetnika.

Maslinarima na području Široka u primoštenskom zaleđu preporuča se da u svojim maslinicima uzmu uzorak rese (100 komada) te izvrše pregled iste i ustanove postotak cvatova sa prisutnom gusjenicom.

Ukoliko je postotak velik, u maslinicima gdje je indeks cvatnje manji od 10 cvatova po mladici, (formirano malo rese) tada se preporuča izvršiti tretiranje jednim od pripravaka čija je djelatna tvar Bacillus thuringiensis  – BATURAD WP ili BIOBIT WP.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja nakon tretiranja trebaju ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

Praznu ambalažu koja ostaje nakon upotrebe sredstava za zaštitu bilja potrebno je propisno zbrinuti.

Podsjećamo na zakonsku obvezu pregleda uređaja za primjenu pesticida (prskalice, atomizeri) svi uređaji za primjenu pesticida do 26.11.2016. moraju biti barem jednom pregledani.

                                                           Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

 

 

Pripremi za ispis