Obavijest voćarima! 17.05.2016.

Od početka svibnja zabilježeno je do 100 mm kiše.

Posljednje primarne infekcije uzročnikom krastavosti jabuke (Venturia inaequalis) zabilježene su 15. svibnja.  Zaštitu nasada protiv krastavosti i pepelnice i dalje je potrebno provoditi jednim od sistemičnih fungicida npr. Score 250 EC, Difcor, ili Indar 5 EW, Fond 12 R uz dodatak kontaktnog fungicida na bazi ditianona (Delan 700 WDG), metirama Polyram DF ili mankozeba (Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Mankozeb, Pinozeb M-45 i dr.).

U voćnjacima gdje su zabilježen gubitak uroda od mraza moguća je primjena kontaktnih pripravaka.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno pismenoj uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ . Prema Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12) i Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) obveza je voditi evidencije o primijeni sredstava za zaštitu bilja, a sredstva, dok su na gospodarstvu, skladištiti na propisani način. Sa praznom ambalažom postupati  u skladu s propisima.

Margita Budiselić Kutle dipl.inž.agr.
e-mail: Margita.Budiselic.Kutle@savjetodavna.hr