Obavijest proizvođačima koštičavog voća! 17.05.2016.

Kišno vrijeme pogoduje razvoju bolesti lista u nasadima koštičavog voća. Za zaštitu od šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) na koštičavom voću (osim višnje) može se upotrijebiti jedan od pripravaka na osnovi kaptana npr. Captan WP 50, Kastor (Karenca 21 dan).

Na šljivi će navedeni pripravci pružiti zaštitu i od narančaste pjegavosti šljive.

Protiv kozičavosti lista na višnji i trešnji (Blumeriella jaapii) može se upotrijebiti pripravak

Chromodin S-65 (karenca 14 dana)  

U ekološkoj proizvodnji zaštitu protiv bolesti lista provoditi pripravcima dozvoljenim za tu namjenu.

Protiv lisnih uši na bresvi, nektarini, višnji, trešnji i šljivi može se upotrijebiti pripravak Mospilan 20 SG (karenca 14 dana) ili Neemazal-T/S ( karenca 3 dana) koji je dozvoljen i u ekološkoj proizvodnji. Također se može upotrijebiti pripravak Calypso SC 480 (osim na šljivi), sa karencom 14 dana.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno pismenoj uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ . Prema Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12) i Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) obveza je voditi evidencije o primijeni sredstava za zaštitu bilja, a sredstva, dok su na gospodarstvu, skladištiti na propisani način. Sa praznom ambalažom postupati  u skladu s propisima.

Margita Budiselić Kutle dipl.inž.agr.
e-mail: Margita.Budiselic.Kutle@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis