OBAVIJEST VOĆARIMA – PROIZVOĐAČIMA JABUKA I KRUŠAKA 16.05.2016.

Preporuka je za tretiranje nasada zbog zabilježenih infekcija uzročnikom krastavosti jabuke i kruške (Venturia inequalis i V.pyrina). Širenju infekcije pogoduje kišno vrijeme, a najava je promjenjivog vremena i narednih dana.

Preporučamo koristiti kombinaciju fungicida sistemičnog i kontaktnog djelovanja: Score 250 EC, Difcor, Indar 5 EW,Fond 12 E  uz dodatak nekog od pripravaka kontaktnog djelovanja npr. Delan 700 WDG,  Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Mankozeb, Star 80, Penncozeb 75 DG.

U nasadima gdje je u jačoj mjeri prisutna pepelnica (Podosphera leucotricha) preporuka je mehanički odstraniti dio izboja da se smanji infektivni potencijal.

Protiv lisnih ušiju (gdje postoji potreba) preporuka je za primjenu pripravka Pirimor 50 WG i NeemAzal TS.

Pripravke primijeniti sukladno pratećoj uputi proizvođača i Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS-pogledati na stranici MP). Ambalažu je potrebno zbrinuti na propisani način.  Obavezno voditi evidenciju o upotrebi sredstava za zaštitu bilja. Strojevi za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici pesticida moraju biti najmanje jednom pregledani do 26.11.2016. godine. Nakon ovoga datuma se neće smjeti koristiti ako nisu pregledani i ako nemaju valjani znak o obavljenom pregledu.

                                                               Natalija Peter-Hunjadi, dipl.ing.agr.
natalija.peter.hunjadi@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis