OBAVIJEST PROIZVOĐAČIMA KOŠTIĆAVOG VOĆA 16.05.2016.

Promjenjivo i kišovito vrijeme pogoduje širenju uzročnika šupljikavosti lista (Stigmina carpophila).

Proizvođačima bresaka, nektarina, marelica i šljiva preporučamo protiv šupljikavosti lista primijeniti jedan od organskih fungicida: Captan 50, Captan 80 WG, Merpan 80 WDG.

Pripravke primijeniti sukladno pratećoj uputi proizvođača i Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS-pogledati na stranici MP). Ambalažu je potrebno zbrinuti na propisani način.  Obavezno voditi evidenciju o upotrebi sredstava za zaštitu bilja.

Strojevi za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici pesticida moraju biti najmanje jednom pregledani do 26.11.2016. godine. Nakon ovoga datuma se neće smjeti koristiti ako nisu pregledani i ako nemaju valjani znak o obavljenom pregledu.

                                                               Natalija Peter-Hunjadi, dipl.ing.agr.
natalija.peter.hunjadi@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis