Obavijest voćarima 13.05.2016.

U nasadima jabuka i krušaka potrebito je izvršiti zaštitu od bolesti čađave krastavosti (Venturia inaequalis).

Za zaštitu koristiti kombinaciju sistemičnog i preventivnog pripravka.

Od sistemika koristiti jedan od: Score 250EC, Indar 5EW, Agro, Difo 25 % EC.

Ove sistemike primijeniti najviše 4 puta tijekom vegetacije.

Od preventivnih pripravaka koristiti jedan od: Captan 80WDG, Dithane M-45, Dithane Neotec, Polyram DF i dr.

U nasadima višanja , šljiva, bresaka nektarina i marelica za suzbijanje šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) koristiti: Captan 50, Kastor, Merpan 80WDG.

Pripravke koristiti po preporuci proizvođača, evidentirati prskanje i ambalažu propisno zbrinuti.

Obavještavamo poljoprivrednike da strojevi za primjenu pesticida ,prskalice i raspršivači, moraju biti najmanje jednom pregledani do 26.11.2016.

Prskalice i raspršivači podliježu redovitom pregledu najmanje jednom u razdoblju od 3 godine. Znak o pregledu izdaje se na razdoblje od 3 godine.

Sakupljanje ambalaže biti će 16.05.2016 u Sibinju ,PZ Prvča od 8:30-11:30 i

Gornjoj Vrbi Agronom D.o.o.  Ul. Jure Piškovića bb od 12:00- 14:00.

Mara Maglić, dipl. ing. agr.
E-Mail Mara.Maglic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis