Obavijest proizvođačima pšenice 13.05.2016.

Iako smo u preporukama već upozorili na pojavu žute hrđe (Puccinia striiformis) u pšenici, s obzirom na vrlo povoljne uvjete za njen razvoj i evidentno širenje zaraze u usjevima pšenice, ponovno pozivamo ratare da provjere zdravstveno stanje usjeva.

Dio proizvođača je zaštitu pšenice od žute hrđe obavio još prije pojave klasa, no u ovako povoljnim uvjetima za razvoj bolesti jedno tretiranje nije dovoljno te ja potrebno ponoviti zaštitu.

Za zaštitu pšenice od žute hrđe u Hrvatskoj su registrirani fungicidi: Amistar 250 SC, Tilt 250 EC, Archer Max, Acanto Plus, Azaka, Topsin 500 SC, Propi 25 EC, Prozol, Retengo, Seguris Xtra…

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom, primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

Uspjeh zaštite vaših usjeva uvelike ovisi o kvaliteti aplikacije pa vas podsjećamo i na zakonsku obvezu pregleda traktorskih prskalica najkasnije do 26. studenoga ove godine.

Mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail: Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis