Obavijest proizvođačima plantažnih nasada jabuke i kruške 13.05.2016.

Proteklih nekoliko dana vladalo je promjenjivo vrijeme sa dosta oborina (od 25-50 mm), u tom periodu bilježimo nekoliko infekcija krastavosti jabuke. Za slijedećih nekoliko dana predviđa se i dalje promjenjivo vrijeme.

Zaštitu protiv ove bolesti treba obaviti čim to dozvole vremenske prilike kombinacijom sistemičnog i kontaktnog fungicida zbog jakog potencijala za razvoj ove bolesti.

Score 250 EC, Difcor, Indar 5 EW,Fond 12 E  uz dodatak nekog od dolje nabrojenih pripravaka kontaktnog djelovanja: Delan 700 WDG, Polyram DF  Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Pinozeb M-45, Mankozeb, Star 80, Penncozeb 75 DG.

U nasadima je primijećena jaka pojava pepelnice te je potrebno mehanički odstranjivati zaražene izbojke kako bi se smanjio infekcijski potencijal.

U nekim nasadima je primijećen jači napad lisnih ušiju (Aphididae). Proizvođači se upućuju da izvrše pregled i po potrebi suzbijanje nekim od slijedećih pripravaka: Actara 25 WG, Calypso SC 480, Mospilan 20 SG, Mospilan 20 SP,Mido 20 SL, Teppeki 500 WG, Pirimor 50 WG.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema: Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

Jadranka Berić, dipl. ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna

Pripremi za ispis