Obavijest maslinarima 13.05.2016.

Masline su u obalnom području županije počele sa cvatnjom ili su u fazi razvitka cvjetnih vjenčića pa se ubrzo očekuje početak cvatnje.

Pregledom lovki na opažačkim mjestima zabilježen je slab let leptita 1. cvjetne generacije maslininog moljca (Prays oleae) – ispod praga štetnosti. Pregledom uzoraka rese uzetih tijekom ovog tjedan nisu pronađene aktive gusjenice.

Obzirom da je u velikom broju maslinika formirano puno rese, a suzbijanje 1. generacije  maslininog moljca ovisi o količini rese tijekom idućeg tjedna nije potrebno provoditi zaštitu protiv navedenog štetnika.

Maslinici u zaleđu županije (zaleđe Skradina, Miljevci, zaleđe Vodica, Pirovca, Primoštena) ovisno o položaju i sorti nalaze se u fenofazi punjenja cvjetnih pupova. Let maslininog moljca i dalje će se pratiti u tjednim intervalima a preporuke će biti pravovremeno objavljene.

NAPOMENA!

Podsjećamo na zakonsku obvezu pregleda uređaja za primjenu pesticida (prskalice, atomizeri) svi uređaji za primjenu pesticida do 26.11.2016. moraju biti barem jednom pregledani.

Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.
e-mail: Gordana.Kozaric-Silov@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis