Obavijest uzgajivačima jezgričavog voća – jabuka i krušaka 11.05.2016.

Uz pomoć feromonskih mamaka savjetodavna služba Osječko-baranjske županije prati let najznačajnijih štetnika u voćarstvu.

Tako je zabilježen već 28. travnja masovniji let minera kružnih mina (Leucoptera malifoliella C.). Dolaskom hladnijeg vremena prestalo je hvatanje leptira.

Od 29. travnja prati se i let jabučnog savijača (Cydia pomonella L). Obzirom da je za vikend (6., 7. i 8. svibnja) bilo lijepo vrijeme, na feromon se uhvatilo 50-tak leptira. Dolaskom hladnijeg vremena i oborina početkom ovoga tjedna nije uhvaćen niti jedan leptir. Ženke jabučnog savijača pojavljuju se nešto kasnija od mužjaka, no, treba biti oprezan. Sve spomenuto ukazuje voćarima na neophodan pregled voćnjaka poglavito kako se vrijeme bude proljepšavalo.

Ukoliko na naličju listova nalazite odložena jaja bilo savijača ili minera zaštitu obavite s pripravkom iz skupine regulatora rasta i razvoja kao što je: Dimilin SC 48, Insegar 25 WG, Coragen 20 SC ili Chess 50 WG.

Ukoliko u nasadu jabuka uočite prve mine (1-2 mm velike) na listovima tada zaštitu obavite sistemičnim insekticidom poput: Mospilan 20SP, Calypso 480 SC, Insegar 25 WP ili Runner SC

Voćarima koji uzgajaju kruške savjetujemo čestu kontrolu vršnih listova zbog utvrđivanja prisutnosti jaja i ličinki kruškine buhe (Cacopsylla pyri). Ukoliko sa utvrdi prisutnost ispiljenih ličinki buhe potrebno je provesti zaštitu jednim od slijedećih pripravaka: Vertimec 018 EC, Kraft 18 EC ili Actara 25 WG.

Zbog što učinkovitijeg djelovanja spomenutih pripravaka savjetujemo korištenje nekog od okvašivača poput: Citowett, Sandovit, Trend 90, Etalfix Pro, Ranman activator ili mineralno svijetlo ulje.

Zaštitu voćnjaka obavljati u večernjim satima i/ili za mirna vremena kako bi se očuvalo što više korisnih kukaca u nasadu.

Korištena sredstva obavezno koristiti u količinama i na način naveden u uputama o korištenju. Obavezno vodite i evidenciju o prskanju te ekološki zbrinite ambalažu prema zakonskim odredbama. Sve nejasnoće, dodatna objašnjenja i više informacija o pripravcima voćari mogu dobiti i u Fitosanitarnom informacijskom sustavu na web stranici MP (http://fis.mps.hr/trazilicaszb).

Podsjećamo i na Zakonsku obvezu pregleda uređaja za primjenu pesticida (NN 142/12 i NN 14/2014). Krajnji rok do kojega uređaji stariji od 1. siječnja 2013. g. moraju biti pregledani je 26. 11. 2016. Pregled obaviti jedino u ovlaštenim ispitnim stanicama. Detaljnije informacije možete dobiti također na stranici MP (http://fis.mps.hr) .

mr. sc. Ivica Lovrinčević, dipl.ing
e-mail: Ivica.Lovrincevic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis