Obavijest proizvođačima koštićavog voća 11.05.2016.

Najavljene oborine pogodovati će razvoju i infekcijama na koštićavom voću uzročnicima šupljikavosti lista i narančaste pjegavosti. Zaštitu je moguće napraviti jednim od pripravaka: Captan WP 50, Kastor, Merpan 80 WDG (dozvola na marelici i višnji). Navedeni pripravci imaju karencu 21 dan. Za zaštitu od uzročnika pepelnice navedenim pripravcima moguće je dodati pripravak na osnovi sumpora.

Vremenske prilike pogoduju razvoju populacije lisnih uši i crvenog voćnog pauka. Nasade redovito pregledavati i po potrebi napraviti zaštitu . Pri suzbijanju lisnih uši prednost dati selektivnim aficidima Teppeki 500 WG ( dozvola na breskvi i šljivi, K-21 dan) i Pirimor 50 WG ( dozvola na višnji, breskvi, šljivi, marelici K-28 dana) . Zaštitu je moguće napraviti i pripravkom Mospilan 20 SP koji ima dozvolu i za zaštitu od trešnjine muhe, a karenca na koštićavom voću je 14 dana te pripravcima Actara 25 WG (dozvola na breskvi i nektarini, K-14 dana) ili Calypso (dozvola na breskvi, marelici, nektarini, trešnji, K-14 dana).

 Za suzbijanje crvenog voćnog pauka  i štetnih grinja na koštićavom voću u RH registrirani su pripravci: Zoom 11 SC (breskva, nektarina, marelica),  Envidor  SC 240 (dozvola na breskvi, nektarini, marelici, višnja, šljiva),  Vertimec  18 ( breskva, nektarina).

Upozoravaju se proizvođači da vode računa o karenci!

Kod primjene preporučenih sredstava za zaštitu bilja slijedite upute na etiketi sredstva za zaštitu bilja. Upozoravamo na obvezu popunjavanja evidencije primijenjenih sredstava za zaštitu bilja, kao i na pravilno zbrinjavanje prazne ambalaže nakon uporabe

Također podsjećamo poljoprivredne proizvođače na obvezu redovitog pregleda prskalica sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12). Preglede prskalica mogu obavljati samo ispitne stanice ovlaštene od Ministarstva poljoprivrede, popis ovlaštenih stanica nalazi se na web stranici Ministarstva. Svi uređaji za primjenu pesticida moraju biti barem jednom pregledani do 26. 11. 2016

Pregledu ne podliježu: ručne prskalice, leđne prskalice na mehanički , baterijski i ručni pogon te leđni raspršivači na motorni pogon.

Ivana Tomac Talajić dipl.ing.agr.
E-mail:Ivana.Tomac.Talajic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis