Obavijest proizvođačima strnih žitarica 10.05.2016.

Prethodno razdoblje sa kišovitim i prohladnim danima pogodovalo je širenju bolesti na ozimoj pšenici, a naročito žuto-smeđe pjegavosti (Pyrenophora tritici-repentis) i smeđe pjegavosti (Septoria tritici). Na pojedinim (nezaštićenim) lokalitetima pronađena je žuta hrđa (Puccinia striiformis).

Na poljima gdje do sada nije tretirano fungicidima potencijal zaraze širi se prema listu zastavičaru koji ima najveću ulogu u nalijevanju zrna.

Proizvođačima preporučamo primjenu nekog od fungicida za zaštitu vršnog lišća i klasova: Amistar 250 SC, Amistar Extra 280 EC, Amistar Opti, Controlan KS, Duett Ultra SC, Prosaro 250 EC, Folicur 250 EW, Artea Plus EC, Magnello SC, i dr.

Na razvoj leme (Oulema melanopus) utjecati će temperature zraka iznad 20 °C. Stoga, pratiti situaciju u polju. Prema procjeni primijeniti neki od  insekticida: Fastac 10 EC, Karate Zeon, Lambda 5 EC, Kaiso, Vantex, Proteus, Biscaya i sl.

Pripravke primijeniti sukladno pratećoj uputi proizvođača i Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS-pogledati na stranici MP). Ambalažu je potrebno zbrinuti na propisani način. Obavezno voditi evidenciju o upotrebi sredstava za zaštitu bilja.

Strojevi za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici pesticida moraju biti najmanje jednom pregledani do 26.11.2016. godine. Nakon ovoga datuma se neće smjeti koristiti ako nisu pregledani i ako nemaju valjani znak o obavljenom pregledu.

Natalija Peter-Hunjadi, dipl.ing.agr.
natalija.peter.hunjadi@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis