Obavijest vinogradarima 09.05.2016.

Od posljednje preporuke za zaštitu vinograda proteklo je 11 dana. Tijekom tog perioda zabilježene su gotovo svakodnevne oborine čije se vrijednosti kreću od 20-40 l/m2.

Meteorolozi i za narednih nekoliko dana najavljuju nestabilno vrijeme praćeno oborinama stoga preporučamo ponoviti zaštitu vinograda.

Za zaštitu protiv plamenjače(Plasmopara viticola) možete koristiti jedan od pripravaka: Mikal premium F, Mikal flash, Antracol combi WP 76, Curzate F,Folpan 80 WDG, Delan 700 WDG, Antracol 70 WG, Dithane M-45, Pinozeb, Mankozeb, Star 80 WP, Cadillac,  Dithane DG Neotec, Penncozeb 75 WG Polyram DF.

Skrećemo pozornost na zaštitu protiv  pepelnice vinove loze (Erysiphe necator) osobito u nasadima u kojima je ona bila jače prisutna protekle godine.

Za suzbijanje pepelnice predlažemo primjenu fungicida Karathane Gold 350 EC, Stroby DF ili Zato 50 WG.

Moguća primjena pripravaka Universalis koji ima djelovanje na crnu pjegavost, pepelnicu i peronosporu vinove.

U vinogradima u kojima je krajem travnja mjeseca došlo do smrzavanja mladica na ranijim sortama došlo je do pojave listića. U takvim nasadima potrebno je obaviti zaštitu korištenjem jednog od predloženih kontaktnih pripravaka (Folpan 80 WDG, Delan 700 WDG, Antracol 70 WG, Dithane M-45, Pinozeb, Mankozeb, Star 80 WP, Cadillac,  Dithane DG Neotec, Penncozeb 75 WG Polyram DF)

Navedenim pripravcima protiv pepelnice dodati  pripravak  na osnovi sumpora koji će imati i postrano djelovanje na populaciju grinja.

U nasadima u kojima još nije došlo do porasta sačekati sa zaštitom.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo!

Aleksandra Radić, dipl.inž.agr.
E-mail: Aleksandra.Radic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis