Obavijest proizvođačima pšenice! 06.05.2016.

Obilaskom polja zasijanih strnim žitaricama vidljiva je razlika u razvojnoj fazi, kondiciji (posljedice mraza) i zdravstvenom stanju usjeva. U usjevima pšenice uočena je pojava smeđe pjegavosti (Septoria tritici) ili žuto smeđe pjegavosti lista (Pyrenophora tritici-repentis)  što uvelike ovisi o sorti pšenice. Posljednjih dana na nekim je parcelama uočena i pojava žute hrđe (Puccinia striiformis).

S obzirom da će u narednim danima pšenica ulaziti u fazu klasanja potrebno je pratiti pojavu klasova i početka cvatnje te obaviti preventivnu zaštitu protiv uzročnika bolesti vršnog lišća i klasja.

Za zaštitu pšenice od najvažnijih bolesti dostupan je veći broj fungicida kao što su Amistar 250 SC, Amistar Extra 280 EC, Amistar Opti, Duet Ultra, Magnello, Prosaro 250 EC, Opus Team i sl.

Na strnim žitaricama potrebno je pratiti pojavu ličinki crvenog žitnog balca -leme (Oulema melanopus). Ličinke leme se hrane izgrizanjem uskih pruga u lišću, a najveću štetu nanose oštećivanjem zastavice (prvi list ispod klasa).

Suzbijanje ličinki leme obavlja se kada je barem 10-15% ličinki izašlo iz jaja, a kritičan broj za tretiranje iznosi 2 ličinke leme po zastavici za očekivani prinos manji od 5 t/ha, odnosno 1-1,5 ličinki po zastavici za očekivani prinos 5-6 t/ha. Ako je očekivani prinos veći od 6 t/ha kritično je već 0,5-1 ličinka po zastavici.

Za suzbijanje leme mogu se koristiti insekticidi: Fastac 10 EC, Decis 2,5 EC, Decide, Karate Zeon, Lambda 5 EC, Lamdex 5 EC, Kaiso, Vantex, Proteus, Biscaya i sl.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom, primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

Mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail: Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis