Obavijest proizvođačima jare zobi! 03.05.2016.

Zbog većih količina oborina u razdoblju od sredine prve dekade veljače do kraja prvog tjedna mjeseca ožujka sjetva jare zobi je ove sezone obavljene u kasnijim rokovima sjetve nego prosječnih godina! Naknadno je nakon obavljene sjetve zabilježen već broj iznadprosječno toplih i vjetrovitih dana, a usjevi su u takvim uvjetima zbog zaliha vlage u tlu relativno brzo nicali. Nakon dužeg smo razdoblja u prva dva dana mjeseca svibnja zabilježili na svim mjernim lokalitetima u Međimurju obilne padaline u količini od 20tak do 40tak mm! Prema iskustvima iz ranijih godina najčešće kategorije štetnih organizama protiv kojih u usjevima jare zobi poduzimamo mjere usmjerene kemijske zaštite jesu širokolisnati korovi (uglavnom sjemenski ili jednogodišnji) i lema ili žitni balac (Oulema melanopus).

Hladni sjeverni vjetrovi i niske temperature zraka u zadnjem su tjednu mjeseca travnja pothladili usjeve zobi, a naknadno toplije vrijeme koje očekujemo u drugoj polovici ovog tjedna uz zabilježenu vlagu u proteklim danima, pogodovat će brzom razvoju jednogodišnjih širokolisnih korova.

Stoga u narednom razdoblju savjetujemo planirati primjenu u usjevima jare zobi nekih od dopuštenih herbicida navedenih u Tablici 1.

Tablica 1. Mogući izbor herbicida za suzbijanje korova u usjevima jare zobi:

Djelatne tvari

Pripravci

Primjena

bentazon

Basagran Super SL

1,5-2 lit./ha

fluroksipir

Starane, Cosmet, Pluss EC, Patrol 200 EC, Starline, Fluxyr 200 EC

0,4-0,8 lit./ha

triasulfuron

Logran WG

35-40 grama/ha

amidosulfuron

Grodyl WG

40 grama/ha

tribenuron

Granstar DF

10-25 grama/ha

florasulam + aminopiralid

Lancelot WG

30-33 grama/ha

fluroksipir + klopiralid

Vega EC

1-1,5 lit./ha

Primjenu hrebicida uvijek obavljamo tijekom mirnog dijela dana (najbolje u večernjim satima), pridržavajući se ograničenja navedenih u uputama (npr. karenca za slamu ako se koristi kao stelja domaćim životinjama).

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr