Obavijest vinogradarima! 29.04.2016.

Vinova loza pretrpjela je značajne štete od negativnih temperatura zraka

(do -5 °C) u proteklim danima.

U područjima gdje je došlo do potpunog izmrzavanja mladica, sa mjerama zaštite krenuti kad se aktiviraju spavajući pupovi.

Vinova loza  je u periodu prohladnog i vlažnog vremena osjetljiva na uzročnika crne pjegavosti (Phomopsis viticola).

Zaštita se  provodi  primjenom fungicida kontaktnog mehanizma djelovanja:  propineb (Antracol 70 WG), mankozeb (Dithane M-45, Pinozeb, Mankozeb, Star 80 WP, Dithane DG Neotec), metiram (Polyram DF), folpet (Folpan 80 WDG),  ditianon (Delan 700 WDG).

Da bi voćke lakše prevladale stresne uvjete potrebno je primijeniti pripravke na bazi aminokiselina i algi: AminoVital, AlgoVital Plus, Megafol, Drin i sl.

Pripravke primijeniti sukladno pratećoj uputi proizvođača (i uz položen ispit za sigurnu primjenu pesticida) i Fitosanitarnom informacijskom sustavu (pogledati na stranici MP). Ambalažu je potrebno zbrinuti na propisani način.  Obavezno voditi evidenciju o upotrebi sredstava za zaštitu bilja.

Natalija  Peter-Hunjadi, dipl.ing.agr.
natalija.peter.hunjadi@savjetodavna.hr