Obavijest vlasnicima plantažnih nasada voća! 28.04.2016.

Dana 26. travnja o.g. u samo nekoliko sati (između 01.30-6.30) uništena je gotovo cjelokupna ovogodišnja tržna proizvodnja voća u Međimurju (jabuka, krušaka, šljiva, trešnja, bresaka, oraha i dr.), razmjera kakvih u prošlosti nismo bilježili. Niskim noćnim i jutarnjim temperaturama (vidi Tablicu 1.) prethodila su dva vrlo vjetrovita dana sa hladnim strujanjima sjevernog smjera.

U takvim je uvjetima "klasičnom proljetnom smrzavanju" prethodilo strujanje hladnog sjevernog zraka koje je pothladilo biljke, pa su naknadno zabilježene temperature zraka već kod vrijednosti 0°C bile pogubne za mnogobrojne voćne vrste. Pritom je zabilježeno i drastično smrzavanje jabuka na vinogradarskim položajima u gornjem dijelu Međimurja gdje mjernim uređajima nismo zabilježili negativne vrijednosti (vidi Tablicu 1., lokalitet Trnovčak na području općine Štrigova)!

Tablica 1. Izmjerene vrijednosti hladnog sjevernog vjetra i niskih jutarnjih temperatura na nekim lokalitetima u Međimurju nakon kojih smo zabilježili ekstremne i dosada nezabilježene štete u voćarstvu:

Lokalitet

*Prosječna brzina vjetra 24.4. 2016.

*Prosječna brzina vjetra 25.4. 2016.

Jutarnja najniža temperatura 26.4. 2016.

Trnovčak

11,9 km/ha

9,0 km/ha

+0,3°C

Novakovec

3,6 km/ha

2,5 km/ha

-4,8°C

Belica

32,4 km/ha

23,0 km/ha

-2,6°C

Orehovica

23,0 km/ha

15,5 km/ha

-2,0°C

Donji Pustakovec

9,4 km/ha

8,3 km/ha

-3,4°C

*Mjerni uređaj "iMetos smješten je na mjernom lokalitetu Trnovčak u vinogradu (sa sjeverne strane djelomično zaštićen šumom); na mjernom lokalitetu Novakovec nalazi se u plantažnom nasadu jabuka, pokriven mrežom protiv tuče; na mjernom lokalitetu Belica i Orehovica u polju (izložen sjevernom vjetru), a na mjernom lokalitetu Donji Pustakovec/Sveti Juraj u Trnju u manjem voćnjaku uz okućnicu!

U središnjem i donjem (istočnom) dijelu Međimurja štete su voćarstvu još su izraženije, jer smo na tim mjestima bilježili spuštanje temperature na vrijednosti od -2° do -4,8°C! Nije nevažno napomenuti da je temperatura zraka na tim lokalitetima primala negativne vrijednosti oko 1.00-1.30 sati, te se zadržala sve do 6.30 sati! Izravne negativne štete u voćarskoj se proizvodnji mogu procijeniti s velikom dozom točnosti već 24 sata nakon zabilježene nepogode.

Većina voćnih vrsta ove je godine zbog izrazito blage zime s iznadprosječno toplom veljačom, započela cvatnju značajno ranije nego prosječnih sezona! Stoga su od negativnih vremenskih uvjeta prikazanih u Tablici 1. stradali tek zametnuti, mladi plodovi, koje voćke naknadno više ne mogu nadomjestiti! Štete se prepoznaju po vanjskim promjenama boje plodova koji potamne, smežuraju, a na presjeku pokazuju tamne promjene boje sjemenog zametka. 

Unatoč provedenim preventivnim aplikacijama pripravcima sa naglašenim sadržajem aminokiselina, vitamina i/ili ekstrakte morskih algi (prema uputi od 21. travnja o.g.) pozitivni učinci ove mjere u proteklim danima nisu zabilježeni. Najveće su štete u apsolutnim razmjerima zabilježene na dominantnim sortama jabuke (Idared, Jonagold, Jonagored, Zlatni delišes, Braeburn, Fuji), dok se stvarna šteta na drugim pratećim sortama može procijeniti u narednim danima (npr. Gala, Crveni delišes, Granny smith).

Vrlo su velike štete od smrzavanja (100 % oštećenih plodova) zabilježena na kruškama (npr. Viljamovka, Morettinijeva, Fetelova), trešnjama (npr. Kordia, Regina, Van), šljivama (sorte Stanly, Čačanska ljepotica, Čačanska rodna i dr.), breskvama (Redhaven), orasima (sve sorte) i dr.

Jučer je u prije podne započela kiša (prosječno je po lokalitetima zabilježeno od 8 do 16 mm), a snižavanjem temperature u večernjim je satima zabilježena susnježica! Jutarnja je temperatura tek nešto veća od točke smrzavanja (1,2°C)! Zbog niskih temperatura još nisu ostvareni uvjeti za razvoj krastavosti jabuka i krušaka (Venturia), ali nove su oborine najavljene tijekom sutrašnjeg dana, a nestabilno vrijeme s porastom temperatura i novim padalinama očekujemo narednog vikenda i početkom idućeg tjedna! Stoga je opasnost od primarnih zaraza najvažnijim gljivičnim bolestima jabučastog i koštičavog voća u narednih 5-6 dana vrlo velika.

Na lokalitetima, voćnim vrstama i sortama gdje je zabilježeno potpuno propadanje uroda voćnih vrsta zbog proljetnog smrzavanja tek zametnutih ili plodova u početnom razvoju preporučujemo planirati reducirajuće mjere zaštite, provedbom smanjenog broja mjera zaštite samo protiv najvažnijih fizioloških bolesti i štetnika, dok tehnološke neželjene organizme (npr. različite uzročnike "crvljivosti plodova", uzročnike skladišnih bolesti plodova) u najvećem postotku nasada ove sezone neće trebati planirati niti provoditi.

Trenutno prednost pri izboru pripravak dajemo površinskim (kontaktnim) fungicidima za suzbijanje najvažnijih bolesti jabučastog i koštičavog voća (npr. Venturia, Stigmina, Tranzchelia) navedenim u preporukama od 21. travnja o.g. (za jabuke i kruške) i/ili od 25. travnja o.g. za koštičavo voće. Zaštitu obaviti kada vremenske prilike (vjetar, oborine) u narednim danima dopuste!

Sedam do deset dana nakon prethodne primjene moguće je ponoviti primjenu pripravka sa naglašenim sadržajem aminokiselina, vitamina i/ili ekstrakte morskih algi uz dodavanje mineralnih hranjiva s naglašenim sadržajem fosfora, kalija i mikro-elemenata, naročito na sortama gdje se moguće očekuje razvoj manjeg postotka plodova!

Od štetnika u narednom razdoblju pratiti populaciju lisnih i štitastih uši, krvave uši jabuke i fitofagnih grinja, te samo prema njihovoj kritičnoj brojnosti planirati mjere zaštite.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

 

 

 

 

 

Pripremi za ispis