Obavijest proizvođačima jezgričavog voća 28.04.2016.

Iako je tijekom noći 26./27. travnja u nekim nasadima jabuke i kruške došlo do smrzavanja plodova, zaštitu od bolesti i nekih štetnika  i dalje je potrebno nastaviti jer bi zbog mogućih jakih zaraza moglo doći do defolijacije ( otpadanja lišća), zbog čega bi voćke tijekom zime mogle smrznuti u cijelosti, a osim toga, bilo bi i slabo zametanje cvjetnih pupova za iduću vegetaciju.

Od posljednje preporuke o zaštiti nasada jabuke i kruške prošlo je 7 dana. Od tada je palo od 11-18,3 mm kiše. Ostvareni su uvjeti za laganu infekciju fuzikladijem jabuke (Venturia inaequalis) i kruške.

Čim vremenske prilike dopuste, potrebno je provesti kurativno suzbijanje fuzikladija na jabuci, primjenom jednog od pripravaka sistemičnog djelovanja koji su za tu namjenu registrirani na jabuci ( npr.Score 250 EC, Argo EC, Difcor EC, Indar 5 EW, Fond 12 E). Potrebno je dodati jedan od pripravaka s površinskim djelovanjem koji će produžiti preventivnu zaštitu ( npr. Merpan 80 WDG, Captan 80 WG,Delan 700 WDG, Dithane M-45, Dithane DG Neotec, , Antracol WG 70, Folpan 80 WDG, Futura 50 WP i dr.)

Preporučeni pripravci sistemičnog djelovanja ujedno suzbijaju i pepelnicu jabuke (Podosphaera leucotricha).

Na krušci su za suzbijanje fuzikladija registrirani: Difcor EC Indar 5 EW, Luna Experience SC, Domark  40 ME). Od preventivnih pripravaka možete primijeniti npr. Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Merpan WDG, Captan  WP, Stoper WP, Futura 50 WP, Ziram  76 WG..).

Napominjem da prema načelima integrirane zaštite bilja nije dozvoljena upotreba preparata na bazi mankozeba ( Dithane, Pinozeb M-45, Mankozeb,.. ), metirama ( Polyram DF), propineba ( Antracol WG 70) i cirama ( Ziram 76 WG) više od 3x u vegetaciji. Ne smiju se primjenjivati uzastopno, već između njih treba primijeniti neki od preventivnih pripravaka na osnovu drugih aktivnih tvari.

Ovog tjedna su na feromonske mamke uhvaćeni prvi leptiri jabučnog savijača-uzročnika crvljivosti plodova (Cydia pomonella), ali su niske i temperature i kiša privremeno usporile i onemogućile daljnji let. Preporuke o daljnjoj potrebi suzbijanja biti će upućene na vrijeme.

Potrebno je kontrolirati brojnost lisnih uši. Za suzbijanje zelene lisne uši ( Aphis pomi) uši i jabučne pepljaste uši (Dysaphis plantaginea) po stablu, potrebno je primijeniti jedan od insekticida registriranih za tu namjenu (Calypso  SC 480, Teppeki 500 WG, Actara 25 WG i dr).

Ličinke moljca kružnih mina (Leucoptera malifoliella)  u sasvim malim minama suzbijaju Mospilan 20 SP, Calypso 480 SC, Laser KS.

Protiv ličinki kruškine buhe (Psylla pyri) možete koristiti pripravke Actara WG, Vertimec EC, Kraft EC.

Pripravke koristite isključivo prema uputstvima proizvođača i sukladno FIS-u.

                                                                                 Sanja Gregurić, dipl.ing.agr
E-mail: Sanj.Greguric@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis