Obavijest za voćare! 22.04.2016.

Budući da meteorolozi najavljuju tijekom vikenda nove oborine preporučujemo zaštitu u nasadima jezgričavog voća protiv uzročnika bolesti krastavosti lista (Venturia inaequalis) i pepelnice na jabukama (Podosphaera leucotricha).

Za zaštitu primijeniti kombinaciju sistemičng: Indar 5EW, Score 250 EC, Difcor i preventivnog pripravka: Mankozeb, Star 0WP, Dithane M-45, Dithane Neo Tec, Delan 700WDG.

Voditi brigu o broju tretiranja pojedinog pripravka i izmjeni aktivnih tvari.

 Pratimo pojavu crvenog pauka (Panoychus ulmi) i minera okruglih mina (Leucoptera malifoliella).

U nasadima šljiva izvršiti zaštitu od bolesti   narančaste pjegavosti šljive (Polystigma rubrum) koristeći se pripravkom Captan WP 50 ili Kastor.

 U nasadima  višanja  i trešanja  za preventivnu zaštitu od uzročnika bolesti  kozičavosti lista (Blumeriella jaapii) koristiti Chromodin S-65.

U nasadu marelice, breskve i nektarine za suzbijanje bolesti šupljikavosti  lista (Stigmina carpophila) i kozičavosti lista (Blumeriella jaapii) koristiti pripravak Delan 700WDG. Obratiti pozornost na lisne uši (Aphis spp) i koristiti Calypso SC480 koji ima dozvolu u marelicama breskvama i nektarinama.

Pripravke koristiti po preporuci proizvođača, evidentirati prskanje i ambalažu pravilno zbrinuti.

Mara Maglić dipl.ing.agr.
E-Mail Mara.Maglic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis