Obavijest proizvođačima suncokreta! 22.04.2016.

Zaštitu suncokreta od korova važno je napraviti nakon sjetve a prije nicanja jer je izbor herbicida nakon nicanja suncokreta ograničen.

Nakon sjetve a prije nicanja u suncokretu je protiv  jednogodišnjih uskolisnih korova moguće primijeniti slijedeće herbicide: Dual Gold 960 EC, Stomp 330 E, Pendigan 330 EC, Primextra TZ Gold, Koban 600.

Za zaštitu od jednogodišnjih širokolisnih korova  prije nicanja mogu se primijeniti: Racer 25 EC, Goal, Galigan, Linurex idr.

Nakon nicanja- uskolisne korove jednogodišnje i višegodišnje moguće je suzbiti slijedećim herbicidima: Focus ultra, Select super, Agil 100 EC, Fusilade super, Leoprad 5, Gepard 050 Eco, Pantera QT, Targa i dr.

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti sukladno uputi proizvođača. Obavezno voditi evidenciju o tretiranju i propisno zbrinuti ambalažni otpad.

Marijana Milušić dipl.ing.agr.
E-mail: Marijana.Milusic@savjetodavna.hr

 

 

Pripremi za ispis