Obavijest proizvođačima lukovičastog povrća! 22.04.2016.

Usjevi luka proljetne sadnje iz lučica nalaze se u fazi 2-6 listova ovisno o roku sadnje. Luk  sijan iz sjemena tek je u fazi nicanja. Češnjak jesenske sadnje je u fazi rasta glavica.  Od bolesti na ovim kulturama mogu se javiti : plamenjača (Peronospora destructor),  hrđe         ( Puccinia allii i Puccinia porri), sive plijesni koju izazivaju gljive roda( Botrytis spp) te bijela trulež (Sclerotium cepivorum), koncentrične pjegavosti  . Suzbijanje je potrebno provoditi  osobito ako nastupi vlažno vrijeme.  U tablici 1 navedeni su fungicidi  dozvoljeni za suzbijanje bolesti u lukovičatom povrću.

Tablica 1.

Aktivna tvar

   Naziv pripravka

Vrsta

Bolest

Doza l,kg/ha,

Karenca

 

Bakreni spojevi

Kalcijev sulfat

BORDOŠKA JUHA CAFFARO 20 WP

BORDOŠKA JUHA-MANICA

 

luk

 

plamenjača

 

 

1-1,5 %

 

0,75 %

 

21

 

28

Bakreni hidroksid

CHAMPION

CHAMPION 50 WG

CHAMPION FLOW SC

luk

 

plamenjača

3,5

 

 

0,3-0,4 %

28

 

21

Bakreni oksiklorid

CUPROCAFFARO 50 WP

RAME CAFFARO 32 WP

 

NEORAM WG

luk

luk

 

češnjak,

luk (mladi)

poriluk

 

 

plamenjača

0,5 %

0,8 %

 

 

0,25-0,35 %

21

 

 

3

5

Modra galica

MODRA GALICA*

luk

plamenjača

1-1,2 %

28

Mankozeb

Dimetomorf

ACROBAT MZ WG

 

 

plamenjača

 

2,5                                          

 

14

Difenkonazol

DIFCOR

 

 

SCORE 250 EC

češnjak

 

 

luk,poriluk,

češnjak,vlasac

koncentrična pjegavost, hrđe

 

obična pjegavost i hrđe

0,5-0,8    

 

 

0,5               

21          

 

 

14

 

Mankozeb

DITHANE DG NEOTEC

 

plamenjača

hrđe

2,1-2,7                               

28

 

 

Tebukonazol

 

 

FOLICUR EW 250

 

siva plijesan

bijela trulež

hrđe

čađavice

palež lista

1

 

 

                              21

 

Azoksistrobin

 

ORTIVA

 

 

QUADRIS

 

plamenjača

hrđa

palež lista

 

plamenjača

 

0,8-1  

 

 

1           

             

14

 

 

 

Metalaksil-M

Mankozeb

 

RIDOMIL GOLD MZ PEPITE

 

 

luk

češnjak

kozjak

 

 

Plamenjača

 

 

 

2,5-3

 

 

 

21

 

         

Benalaksil M

mankozeb

       

 

 

 

FANTIC M

 

 

luk

 

 

plamenjača

 

 

2-2,5

 

 

28

Benalaksil M  bakar

GALBEN C

luk

plamenjača

5

21

Tebukonazol

Trifloksistrobin

NATIVO 75 WG

poriluk

plamenjača,palež

lista,pjegavost

 

 

0,4

 

21

Propamokarb

PROPLANT

luk

plamenjača

1,4

7

Propamokarb

Fluopikolid

INFINITO

luk

plamenjača

 

1,6

7

 

 

 

 

Piraklostrobin

Boskalid

 

 

 

 

SIGNUM

češnjak

luk kozjak

 

luk

 

 

poriluk

siva plijesan,hrđa

bijela trulež

siva plijesan

 

 

pjegavost lista

plamenjača

1,5

 

 

1,5

 

 

 

0,6

 

01

 

 

 

21

Fludioksonil

Ciprodinil

SWITCH 62,5 WG

luk

siva plijesan

1

14

Fenheksamid

TELDOR SC 500

luk

bijela trulež

siva plijesan

 

1,5

7

Fluazinam

SHIRLAN 500 SC

plamenjača

plamenjača

0,5

7

Metalaksil-M

Klortalonil

FOLIO GOLD

češnjak,luk, kozjak

poriluk

plamenjača,palež

lista

 vršna palež lista

 

2

 

14

Azoksistrobin

Difenkonazol

ORTIVA TOP

luk,češnjak

poriluk,vlasac

purpurna pjegavost,hrđa

1

21

Fluopiram

Tebukonazol

LUNA EXPERIENCE

luk ,češnjak

purpurna pjegavost,hrđa

0,6-1

7

*Krajnji rok za primjenu i prodaju je 01.07.2016.

U usjevima luka potrebno prati se let lukove muhe  Delia antiqua.  Suzbijanje ovog štetnika može se provesti pripravkom  NEEMAZAL-T/S  2-3 l/ha   koji ima dozvolu i za tretiranje u ekološkoj proizvodnji.

Voditi računa o ograničenjima koja se odnose na upotrebu preporučenih sredstava  u mladom luku te propisane karence i dozvoljeni  broj primjena . Prilikom  tretiranja poželjno je koristiti okvašivač.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna