Obavijest proizvođačima ječma o završnoj zaštiti klasja i vršnog lišća! 22.04.2016.

Krajem mjeseca ožujka o.g. (29.3. 2016.) proizvođače ozimog ječma smo obavještavali o optimalnim uvjetima za razvoj i prvim pojavama biljnih bolesti (Pyrenophora, Rynchosporium). Tijekom proteklih tjedan dana usjevi ozimog ječma na većini polja su klasali, a zdravstveno stanje vršnog lišća i klasja je bitno za konačnu količinu i kvalitetu uroda.

Tijekom mjeseca travnja o.g. izmjerili smo značajno manje količine oborina (tek približno  15tak mm) u odnosu na mnogogodišnje prosjeke, a površinski slojevi zemljišta su vrlo suhi zbog većeg broja vjetrovitih dana!

Zbog iznadprosječno vlažnih i toplih uvjeta tijekom listopada 2015. i veljače 2016. godine na ozimom ječmu je već početkom ožujka o.g. u središnjem dijelu Županije zabilježena zaraza mrežastom (Pyrenophora terres) i sivom pjegavosti (Rynchosporium secalis). Prema praktičnim iskustvima što se bolesti žitarica javljaju u jačoj mjeri pri mlađim razvojnim stadijima kulture utjecaj na gubitak prinosa je veći. Stoga smo krajem mjeseca ožujka preporučili primijeniti kasno-zimsko suzbijanje bolesti us usjevima ozimog ječma i pšenice. Ipak, meteorološki uvjeti tijekom mjeseca travnja nisu bili naročito povoljni za sekundarni razvoj bolesti ječma, a naročito ako je obavljena preporučena mjera zaštite! Daljnji razvoj bolesti ovisi o količinama i rasporedu oborina krajem travnja i tijekom svibnja o.g.! Meteorolozi već u narednim danima i sljedećem tjednu najavljuju moguće oborine. Stoga obavještavamo proizvođače ozimog ječma koji još nisu suzbijali uzročnike biljnih bolesti da pregledaju zdravstveno stanje usjeva i primijene neki od dopuštenih i dovoljno djelotvornih fungicida (vidi Tablicu 1.). Naročito to vrijedi za usjeve koji se uzgajaju sjetvom sjemena iz vlastite reprodukcije ili na poljima zasijanim tzv. "farmerskim sjemenom".

 Tablica 1. Neki pripravci dopušteni u Republici Hrvatskoj za suzbijanje najvažnijih bolesti ozimog ječma (Pyrenophora, Rynchosporium):

 

Djelatna tvar

Pripravak

Primjena (lit./ha)

azoksistrobin

Amistar 250 SC

0,5-0,8

azoksistrobin & ciprokonazol

Amistar Extra

0,6-0,8

azoksistrobin & klortalonil

Amistar Opti

2,5

epoksikonazol & metiltiofanat

Duett Ultra

0,4-0,6

epoksikonazol & fenpropimorf

Opus Team

1,5

epoksikonazol & krezoksim-metil

Controlan

0,8-1,0

flutriafol

Impact 25 SC,

Pointer

0,5

1,0

metkonazol

Caramba SL

1,2-1,5

tebukonazol

Folicur EW 250, Foliar 250

0,5-1,5

tebukonazol & protiokonazol

Prosaro 250 EC

0,75-1,0

tebukonazol & spiroksamin & triadimenol

Falcon 460 EC

0,6

trifloksistrobin & ciprokonazol

Sphere 535 SC

0,35

prokloraz

Mirage 45 EC, Zamir EC

1,0

piraklostrobin & epoksikonazol

Opera SE

1,25

tiofanat-metil

Topsin 500 SC

1,4

*dozvola je prestala važili, a krajnji rok za primjenu zaliha je 1.6. 2015.

Na manjim je površinama pri proizvodnji ozimog ječma za vlastite potrebe gospodarstva moguće koristiti pripravak Falcon EC u količini 1 dcl/500 čhv.

Iskustva iz ranijih sezona pokazuju da vlažni meteorološki uvjeti tijekom mjeseca svibnja omogućuju snažniju epifitociju bolesti lista, vlati i klasa ozimog ječma, pa na netretiranim parcelama očekujemo gubitak uroda 35-60 ili čak i više %. Moguće je istovremeno sa zaštitom usjeva ječma od gljivičnih bolesti koristiti i vodotopljiva folijarna gnojiva za završnu prihranu preko lista, vlati i klasja usjeva.

Utrošiti 350-400 litara škropiva/ha. Navedeni pripravci imaju najčešće propisanu karencu u žitaricama od 35 do 42 dana.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

 

 

 

 

 

Pripremi za ispis