Obavijest voćarima! 21.04.2016.

Jabuke se nalaze u vrlo osjetljivoj  fenofazi na moguće infekcije glavnim uzročnicima gljivičnih bolesti. Od zadnje preporuke prošlo je dva tjedna,pa stoga preporučujemo nastaviti zaštitu usmjerenu na suzbijanje krastavosti  jabuka (Venturia inaequalis) uporabom sistemičnih pripravaka: Indar 5 EW, Score 250 EC, Cros, Difcor, Scissor EC koji suzbijaju i pepelnicu jabuke. Zbog produženog djelovanja navedenim je fungicidima potrebno  dodati jedan od pripravaka kontaktnog djelovanja :Dithane M-45, Dithane DG Neo Tec, Mankozeb, Pinozeb, Star 80, Crittox MZ 80, Caiman, Mankonor, Cadillac 80 WP ili Captan,kao i pripravke na osnovi sumpora u nasadima gdje je pepelnica prisutna u jačoj mjeri.

Za suzbijanje  obje  bolesti ,moguće je koristiti  strobilurinske pripravke  (Zato 50 WG,Stroby WG,Tercel).

Potrebno je obaviti pregled nasada na prisutnost  crvenog pauka (Panonychus ulmi) ,  kontrolirati prisutnost populacije lisnih uši, te po potrebi uporabiti insekticid: Teppeki , Pirimor ili Actaru .

Nove količine oborina najavljene su početkom vikenda,stoga preporučujemo obaviti zaštitu prije istih.

Sukladno Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12 čl. 30) i Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) korisnici sredstava za zaštitu bilja moraju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu ambalažu zbrinuti na propisani način.
 
Podatci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na web adresihttp://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

                                                                                           mr.sc Ivana Župić
e-mail: Ivana.Zupic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis