Obavijest ratari-lucerna! 21.04.2016.

U usjevima lucerne u suzbijanju travu dozvolu imaju slijedeći herbicidi:

a.t.bentazon- Basagran 480 1,5-2 l/ha BBCH 11-13 (prva i treća troliska) /širokolisni korovi- 2-4 lista

a.t.bentazon +imazamoks –Corum-1,25 l/ha (5-6cm usjev) ili 0,625×2 (prvi puta kada je lucerna 4-5 cm a drugi puta 7-10 dana) , jednogodišnji širokolisni korovi  i jednogodišnji travni

a.t.imazamoks- Pulsar 40 0,75-1 l/ha ,širokolisni korovi (2-4 prava lista) i uskolisni u ranim fazama (1-3 lista) ,nakon nicanja usjeva -oko 4 cm ,po suhim listovima 

a.t.piridat –Lentagran 45 WP- 2 kg/ha ,post em,jednokratno-širokolisni korovi u što mlađim razvojnim stadijima do 2 lista i neki uskolisni. Može se primjenjivati i u split-aplikaciji, po preporuci proizvođača.

Prije upotrebe bilo kojeg pripravka detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom. Paziti na preporučene doze (kod jednokratne ili kod split aplikacije)  i količinu vodu te razvojnu fazu usjeva i korova. Pripravke na bazi metribuzina primjenjivati samo u zimskom mirovanju u etabliranoj lucerni.

Upotrebljena sredstva upisati u evidenciju a ambalažu propisno zbrinuti.

Mira Živković,dipl.inž.
Mira.Živković@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis