Obavijest proizvođačima jabuke i kruške 21.04.2016.

Od posljednje preporuke za zaštitu nasada jabuke proteklo je tjedan dana. 19.i 20.4. na lokalitetu u Gornjoj Trebinji  zabilježeno je 11 mm kiše te su ostvareni uvjeti za infekciju uzročnikom krastavosti jabuke (Venturia inaequalis). Nove oborine prognostičari najavljuju za 23. i 24. 05. pa preporučamo da se tijekom današnjeg ili sutrašnjeg dana obavi zaštita jabuke protiv krastavosti i pepelnice jednim od sistemičnih fungicida npr. Score 250 EC, Difcor, ili Indar 5 EW uz dodatak kontaktnog fungicida na bazi ditianona (Delan 700 WDG) ili mankozeba (Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Mankozeb, Pinozeb M-45 i dr.).

U voćnjacima gdje je tijekom cvatnje   na bijelim ljepljivim pločama zabilježen veći ulov jabučnih osica (Hoplocampa testudinea) moguće je na kraju cvatnje obaviti zaštitu primjenom insekticida Calypso 480 SC ili Mospilan. Isti su djelotvorni protiv lisnih uši.

U vrijeme cvatnje poljoprivrednih kultura zabranjena je primjena sistemičnih sredstava za zaštitu bilja opasnih za pčele, a primjena kontaktnih sredstava za zaštitu bilja opasnih za pčele dopuštena je samo u noćnim satima i to počevši od dva sata nakon zalaska do dva sata prije izlaska sunca. Prije tretiranja odstraniti cvatući podrast! Prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za održivu uporabu pesticida NN 142/12, obveza korisnika koji koriste sredstva opasna za pčele, obavijestiti najbližu udrugu pčelara i/ili Hrvatski pčelarski savez, najmanje 72 sata prije tretiranja.

Započeo je let jabučnog savijača (Cydia pomonella )i minera okruglih mina (Leucoptera malifoliella). U narednim preporukama biti će signalizirani rokovi za njihovo suzbijanje. 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno pismenoj uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ . Prema Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12) i Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) obveza je voditi evidencije o primijeni sredstava za zaštitu bilja, a sredstva, dok su na gospodarstvu, skladištiti na propisani način. Sa praznom ambalažom postupati  u skladu s propisima.

Margita Budiselić Kutle dipl.inž.agr.
e-mail: Margita.Budiselic.Kutle@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis