Obavijest vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka 20.04.2016.

Tijekom jučerašnjeg dana na području grada Zagreba i Zagrebačke županije ovisno o lokalitetu zabilježene su infekcije čađave krastavosti (Venturia inaequalis) različitog intenziteta. S obzirom da je od zadnje preporuke prošlo 7 dana, te porasta lisne mase potrebno je nasade jabuka i krušaka kurativno zaštiti jednim od sljedećih pripravaka: Indar 5 EW, Difcor, Score 250 EC ili drugi. Pošto meteorolozi i za dane vikenda najavljuju nestabilno vrijeme sa kišom potrebno je uz spomenute pripravke dodati i jedan od fungicida sa površinskim djelovanjem radi dužeg preventivnog djelovanja: Delan 700 WDG, Dithane M-45, Pinozeb M-45, Mankozeb, Star 80 WP, Cadilac 80 WP, Penncozeb 75 DG, Dithane DG Neotech ili dr.

Pri odabiru sredstva koristiti onaj koji ste do sada koristili najmanji broj puta.

Pregledom nasada jabuka ustanovljena je prisutnost crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) stoga upozoravamo proizvođače jabuka da pregledaju svoje nasade i ukoliko nađu više od 2-3 pauka po listu potrebno je obaviti suzbijanje jednim od sljedećih pripravaka: Apollo 50 SC, Zoom 11 SC, Verimec 018 EC (uz dodatak 0,25% mineralnog ulja ili propisanu koncentraciju nekog ovlaživača za poboljšanje distribucije i upijanje škropiva), Kraft 18 EC (uz dodatak Bijelog ulja u koncentraciji od 0,25%) ili dr.

U nasadima jabuke zabilježen je masovni let minera okruglih mina (Leucoptera malifoliella). Obavještavamo proizvođače da pregledaju listove jabuka na prisutnost jaja ovog štetnika. Ako se pregledom nađe više od 30 jaja na 100 pregledanih listova po završetku cvatnje preporuča se primijeniti biotehnički pripravak Runner 240 EC.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice Ministarstva poljoprivrede na adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Marija Prnjak, dipl.ing. agr.
e-mail: marija.prnjak@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis