Obavijest proizvođačima jabuka! 20.04.2016.

Jučerašnja kiša omogućila je novu infekciju uzročnikom krastavosti jabuke(Venturia inaequalis). Agroklimatska stanica u Đelekovcu zabilježila je 2 litare kiše, u Novigradu Podravskom 10 litra kiše, a u Ferdinadovcu nešto više od 4 litre kiše.

Prognostičari tijekom vikenda najavljuju nove oborine pa proizvođačima preporučamo da obave zaštitu jabuka sistemičnim fungicidima Score 250 EC, Difcor, ili Indar 5 EW uz dodatak površinskog fungicida na bazi ditianona (Delan 700 WDG), mankozeba (Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Mankozeb, Pencozeb 75 DG, Star 80, Cadillac 80 WP).

Navedeni sistemični fungicidi daju zaštitu i od pepelnice jabuke.

U voćnjacima koji su u sustavu integrirane proizvodnje djelatne tvari iz skupine ditiokarbamata (mankozeb, metiram, propineb i ciram) smiju se koristiti najviše tri puta godišnje, ali ne uzastopno!

U voćnjacima jabuka potrebno je pratiti let i odlaganje jaja moljca kružnih mina (Leucoptera malifoliella). U voćnjacima gdje je tijekom cvatnje na bijelim ljepljivim pločama zabilježen veći ulov jabučnih osica (Hoplocampa testudinea) moguće je na kraju cvatnje obaviti zaštitu primjenom insekticida Calypso 480 SC, Mospilan 20 SP ili Actara 25 WG.

U vrijeme cvatnje poljoprivrednih kultura zabranjena je primjena sistemičnih sredstava za zaštitu bilja opasnih za pčele, a primjena kontaktnih sredstava za zaštitu bilja opasnih za pčele dopuštena je samo u noćnim satima i to počevši od dva sata nakon zalaska do dva sata prije izlaska sunca. Uz to, profesionalni korisnik mora najmanje 72 sata prije tretiranja kontaktnim sredstvom za zaštitu bilja opasnim za pčele obavijestiti najbližu udrugu pčelara i Hrvatski pčelarski savez i pokositi cvatući podrast u voćnjaku.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom, primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail: Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis