Obavijest proizvođačima luka i češnjaka 18.04.2016.

U usjevima luka i češnjaka nakon nicanja do faze 3-4 razvijena lista može se provesti zaštita od korova.

Herbicidi  za zaštitu od korova u usjevu luka:

FUSILADE FORTE EC (fluazifop-p-butil). Suzbija jednogodišnje i višegodišnje uskolisne korove. Doza primjene 0,8-2,0 l/ha, K- 49 dana.

FOCUS ULTRA (cikloksidim). Suzbija jednogodišnje i višegodišnje uskolisne korove. Doza primjene  l-4 l/ha; K-21 dan.

AGIL 100 EC (propakizafop). Suzbija jednogodišnje i višegodišnje uskolisne korove. Doza primjene 0,8-1,5 l/ha  K-28 dana, ne u mladom luku.

SELECT SUPER (kletodim). Suzbija jednogodišnje i višegodišnje uskolisne korove. Doza primjene 0,8-2 l/ha. K-49 dana.

XINCA (bromoksinil). Suzbija jednogodišnje širokolsne korove. Primjenjuje se u količini 0,5 l/ha sredstva uz utrošak vode 200-400 l/ha. Primjenjuje se nakon nicanja (post-em) u stadiju razvoja luka BBCH 12 (jasno vidljiv drugi list, veći od 3 cm) do BBCH 14 (jasno vidljiv četvrti list, veći od 3 cm). Korov treba biti u stadiju klijanja do početka izbijanja listova. Dopuštene su maksimalno dvije primjene u vegetaciji s razmakom od 7 do 14 dana između tretiranja.
LONTREL 300 (klopiralid). Suzbija jednogodišnje širokolisne korove. Doza primjene 0,3-0,4 l/ha, K-70 dana.

STARANE 250 EC, TOMIGAN 250 EC (fluroksipir). Suzbijaju jenogodišnje i višegodišnje širokolisne korove. Doza primjene 0,5-0,8 l/ha, K- 70 luk iz lučica, radna karenca 48 sati

LENTAGRAN 45 WP (piridat). Suzbija jednogodišnje širokolisne i neke uskolisne korove.

Primjenjuje se nakon nicanja u najvećoj količini do 2 kg/ha. Preporuka je tretiranje provesti u mlađim razvojnim stadijima korovnih biljaka (između stadija kotiledona i stadija 2 prava lista). Radi postizanja bolje učinkovitosti, može se koristiti i u razdijeljenoj odnosno „split aplikaciji“. Povećanjem razvojnih stadija korova povećava se količina sredstva potrebna za suzbijanje pa se u stadijima razvoja korova 3 listova i više primjenjuje jednokratno. Dvokratna primjena: prvi puta kada su korovi u stadiju razvoja 1 – 2 razvijena lista u količini 1 kg/ha te drugi puta u količini 1 kg/ha 10-14 dana kasnije. Trokratna primjena: prvi puta kada su korovi u stadiju kotiledona do razvijenog jednog lista u količini 0,5 kg/ha te još dva puta u količini 0,5 kg/ha u razmaku 7 do 10 dana

Utrošak vode: 200 – 600 l/ha. Kod primjene u razdijeljenoj (split) primjeni maksimalna količina sredstva ne smije prelaziti 2 kg/ha.

Herbicidi  za zaštitu od korova u usjevu češnjaka:

AGIL 100 EC (propakizafop). Suzbija jednogodišnje i višegodišnje uskolisne korove. Doza primjene 0,8-1,5 l/ha, K-56 dana.

SELECT SUPER (kletodim). Suzbija jednogodišnje i višegodišnje uskolisne korove. Doza primjene 0,8-2 l/ha. K-49 dana.

LENTAGRAN 45 WP (piridat). Suzbija jednogodišnje širokolisne i neke uskolisne korove.

Primjenjuje se nakon nicanja u najvećoj količini do 2 kg/ha. Preporuka je tretiranje provesti u mlađim razvojnim stadijima korovnih biljaka (između stadija kotiledona i stadija 2 prava lista). Radi postizanja bolje učinkovitosti, može se koristiti i u razdijeljenoj odnosno „split aplikaciji“. Povećanjem razvojnih stadija korova povećava se količina sredstva potrebna za suzbijanje pa se u stadijima razvoja korova 3 listova i više primjenjuje jednokratno. Dvokratna primjena: prvi puta kada su korovi u stadiju razvoja 1 – 2 razvijena lista u količini 1 kg/ha te drugi puta u količini 1 kg/ha 10-14 dana kasnije. Trokratna primjena: prvi puta kada su korovi u stadiju kotiledona do razvijenog jednog lista u količini 0,5 kg/ha te još dva puta u količini 0,5 kg/ha u razmaku 7 do 10 dana

Utrošak vode: 200 – 600 l/ha. Kod primjene u razdijeljenoj (split) primjeni maksimalna količina sredstva ne smije prelaziti 2 kg/ha.

Navedene herbicide koristiti prema uputi proizvođača.

Na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), nalaze se detaljne upute o primjeni navedenih herbicida, te ih koristiti prema uputama.

Voditi evidenciju  o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju  se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primjenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

Praznu ambalažu sredstava za zaštitu bilja čuvati do organiziranog odvoza putem akcije Prateći list

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis