Obavijest proizvođačima kukuruza! 18.04.2016.

Nakon sjetve, a prije nicanja kukuruza vrijeme je za primjenu zemljišnih herbicida za suzbijanje jednogodišnjih travnih i jednogodišnjih širokolisnih korova.

Za suzbijanje jednogodišnji travnih korova možete koristiti herbicide: Dual Gold 960, Frontier X2, Stomp 330, Dost 330 E, Pendigan 330, Koban 600, Wing

Za suzbijanje  jednogodišnjih širokolisnih korova možete koristiti herbicide: Clik 50 FL, Racer 25 CS, Merlin, Callisto 480 SC, Pledge 50 WP, Linurex 50 SC, Mezmer i sl.

Ukoliko su na parceli prisutni i jednogodišnji širokolisni i jednogodišnji travni korovi koriste se kombinacije prije navedenih herbicida, a na tržištu postoje i gotove kombinacije kao: Primextra TZ Gold 500 SC, Lumax, Camix, Koban T, Akris ili Adengo.

Nakon primjene zemljišnih herbicida za njihovo dobro djelovanje potrebna je kiša.

Za dobar odabir herbicida i vrijeme primjene važno je poznavati zakorovljenost parcele. Ako na parceli prevladavaju višegodišnji korovi (npr. pirika, divlji sirak, osjak, slak) navedeni zemljišni herbicidi ih neće suzbiti! U tom će slučaju biti potrebno tretiranje nakon nicanja kukuruza i korova pa dobro razmislite treba li na takvoj parceli koristiti zemljišne herbicide.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom, primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

Mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail: Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis