Obavijest vlasnicima nasada koštičavog voća – višanja, trešanja, šljiva– 15.04.2016.

Na većini lokaliteta cvatnja višanja, trešanja i šljiva je pri kraju ili je već prošla. To je vrijeme za obaveznu drugu insekticidnu zaštitu nasada.

U nasadima šljiva zaštitu protiv crne ose šljivarice (Hoplocampa minuta C.) i žute ose šljivarice (Hoplocampa flava L.) obavite jednim od slijedećih pripravaka: Pirimor, Rogor 40 ili Insegar 25 WP.

U nasadima višanja zaštitu protiv trešnjine muhe (Rhagoletis cerasi L.) obavite jednim od slijedećih pripravaka: Pirimor, Rogor 40 ili Calypso.

U nasadima trešanja zaštitu protiv trešnjine muhe (Rhagoletis cerasi L.) obavite jednim od slijedećih pripravaka: Mospilan ili Calypso.

Zaštitu voćnjaka obavljati u večernjim satima i za mirna vremena kako bi se očuvalo što više korisnih kukaca u nasadu.

Korištena sredstva obavezno koristiti u količinama i na način naveden u uputama o korištenju. Posebnu pozornost obratiti na to koliku ćete ukupnu količinu pripravka primijeniti na jedinicu površine. Obavezno vodite i evidenciju o prskanju te ekološki zbrinite ambalažu prema zakonskim odredbama.

mr.sc. Ivica Lovrinčević, dipl.ing
e-mail: Ivica.Lovrincevic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis