Obavijest voćarima 13.04.2016.

Proteklo sunčano i toplo vrijeme, sa iznadprosječno visokim temperaturama pogoduju jačoj pojavi lisih ušiju ( Aphidae) , tripsa ( Thrips spp.) i voćne osice ( Hoplocampa spp) na koštićavim voćnim vrstama. U breskvama i nektarinama, krajem cvatnje preporučujemo suzbijati lisne uši i štetne tripse. Dozvolu za primjenu ima pripravak Mospilan SP koji djeluje također  i na šljivinu osicu. Na šljivama se tijekom cvatnje pojavljuju šljivine osice. One napadaju tek zametnute plodove i uzrokuju  njihovo otpadanje.

Prema meteorološkoj prognozi, idućih nekoliko dana nas očekuje nestabilno vrijeme sa mogućim oborinama.  Zato preporučamo preventivnu zaštitu koštićavih voćaka protiv šupljikavosti i kozičavosti lista sa jednim od pripravaka:

Kultura

Bolest

Trgovački naziv

Marelica, višnja

 

 

Šljiva, višnja, koštićavo voće

Šupljikavost lista ( Stigmina carpophila)

 

Šupljikavost lista, narančasta pjegavost

Captan 80 WDG, Merpan 80 WDG

 

Captan WP 50, Kastor

Šljiva, trešnja, višnja

Kozičavost ( Blumeriella jaapii), narančasta pjegavost

Dithane M-45, Pinozeb M-45, Mankozeb i dr.

 

 

 

Zaštitu obaviti po mirnom vremenu, dan ili dva prije najavljenih jačih oborina.

 Preporučene pripravke potrebno je primijeniti prema uputama proizvođača. Svako tretiranje je evidentirati i ambalažu je potrebno zbrinuti na zakonom propisan način.

                                                                                Dipl ing. Agr. Zrinka Krpan-Buić
E-mail: Zrinka.Krpan.Buic@savjetodavna.hr