Obavijest proizvođačima plantažnih nasada jabuke i kruške! 13.04.2016.

Nasadi jabuke nalaze se u punoj cvatnji kod većine sorata  , dok je kod većine sorata krušaka cvatnja na samom kraju.

Od posljednje preporuke za suzbijanje bolesti  jabuke i kruške proteklo je 6 dana,a  meteorolozi najavljuju  mogućnost oborina tijekom sutrašnjeg dana. Takovo vrijeme može uzrokovati infekcije  krastavosti jabuke (Venturia inaequalis)  tako da su oborine zabilježene tijekom prošlog tjedna uzrokovale  pojavu jakih infekcija.

Prije oborina potrebno je provesti preventivnu zaštitu protiv ove bolesti nekim od slijedećih pripravaka: Delan 700 WDG,Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Pinozeb M-45, Mankozeb, Star 80 Pyrus 400 SC,Faban.

U voćnjacima gdje postoji problem sa pepelnicom( Podosphaera  leucotricha) tretiranja se mogu provesti pripravcima : Stroby DF,Zato 50 WG, Tercel WG, Luna experience, koji ujedno preventivno djeluju na suzbijanje krastavost jabuke.

Ukoliko se zaštita ne provede prije kiše , nakon kiše potrebno je primijeniti neki od sistemika uz dodatak nekog od fungicida koji služe za preventivnu zaštitu: Score 250 EC, Difcor, Indar 5 EW,Fond 12 E .

U intenzivnim nasadima jabuke prati se let jabučnog savijača (Cydia pomonella )i minera okruglih mina (Leucoptera malifoliella) zabilježen je let jednog i drugog štetnika, stoga se upozoravaju voćari da prate naredne preporuke. Pregledom nasada primijećena je pojava lisnih ušiju tako da treba pratiti i pojavu ovih štetnika i nakon tretiranja provesti zaštitu.

U intenzivnim nasadima kruške prati se pojava kruškine buhe (Psylla pyri )  , na vršnim izbojima i listićima primijećeno je odlaganje jaja i pojava prvih ličinki. Upozoravaju se proizvođači da prate pojavu ovih štetnika  te u slučaju pojave prvih ličinki izvrše nakon završetka cvatnje tretiranje nekim od slijedećih pripravaka uz obavezno dodavanje okvašivača ili bijelog ulja:

Vertimec 018 EC, Kraft 18 EC ili Actara 25 WG.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna

 

 

 

 

 

 

Pripremi za ispis