Obavijest povrtlarima! 12.04.2016.

Vrijeme je  sadnje krumpira i zaštite od korova prije nicanja krumpira. Za zaštitu od uskolisnih korova nakon sadnje, a prije nicanja primijeniti jedan od pripravaka: Stomp 330 E, Pendigan 330 EC, Plateen WG 41,5.

Za širokolisne korove i neke travne korove prije nicanja koristiti Racer 25 EC,  Sencor WG 70, Skorpio 70 WG, Senat WG…

Sencor WG 70, Skorpio 70 WG, Senat WG. Moguće je koristiti pripravke višekratno u smanjenim dozama i nakon nicanja korova.

Proizvođačima graha prije nicanja protiv uskolisnih i širokolisnih korova savjetujemo  primijeniti : Stomp 330, Pendigan 330. Samo protiv širokolisnih korova Linurex 50 SC a samo protiv uskolisnih korova prije nicanja Dual Gold 960.

Nakon nicanja protiv širokolisnih korova : Pulsar 40, Basagran 480, Bentagran,  Troy 480.

Protiv uskolisnih korova nakon nicanja : Agil 100 EC , Focus ultra, Selekt Super.

Obavezno pročitati uputu proizvođača pripravka o mogućoj fitotoksičnosti ili zabrani za pojedine sorte krumpira.

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim, korisnici sredstava za zaštitu bilja trebaju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.

Pripravke primijenite prema uputi proizvođača i pravilno zbrinite ambalažu.

Đurđica Kšenek, dipl. ing, agr.
E-mail: Djurdica.Ksenek@savjetodavna.hr