Obavijest proizvođačima jagoda! 11.04.2016.

Počela je cvatnja jagoda na otvorenom, a svaka kiša u periodu cvatnje pogoduje širenju sive plijesni (Botrytis cinerea) u nasadu. Zaštita od ove bolesti provodi se na početku cvatnje, u punoj cvatnji te na kraju cvatnje kao i početkom zriobe, uz obavezno pridržavanje propisane karence.

Za zaštitu jagoda od sive plijesni u Hrvatskoj su dozvoljeni fungicidi Switch 62,5 WG (karenca 7 dana), Pyrus 400 SC, Teldor SC 500 i Signum (karenca 3 dana).

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom, primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

Mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail: Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis