Uputa vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka! 08.04.2016.

Posljednja uputa za zaštitu plantažnih nasada jabuka upućena je početkom ovog tjedna (u ponedjeljak, 4. travnja o.g.). Zbog iznadprosječno toplog razdoblja s najvišim temperaturama zraka koje su u posljednjih 5 dana u rasponu od +22° do +25°C dominantna sorta jabuka Idared je već u punoj cvatnji, a sorta Zlatni delišes ima otvorene središnje cvjetova. Razvojni stadiji voćaka u takvim se uvjetima odvijaju neobično brzo. Posljednja jača količina oborina je zabilježena prije mjesec dana, a nove jače oborine sa padom temperatura zraka prema najavama meteorologa očekujemo tijekom naredih 48 sati! Pritom je moguća prva ovogodišnja jača zaraza uzročnikom krastavosti jabuka i krušaka (Venturia), a zbog vrlo toplog proteklog razdoblja u mnogim je nasadim iz zaraženih prošlogodišnjih pupova vidljiv razvoj pepelnice jabuka (Podosphaera). Tek u posljednja dva dana brzina vjetra se smanjila u odnosu na prethodno razdoblje, pa je bilo moguće obaviti preventivnu zaštitu primjenom površinskih organskih i sumpornih fungicida (prema protekloj uputi). Ovisno o količini oborina, dužini vlaženja osjetljivih voćnih organa, izboru pripravaka i razmaku od prethodne aplikacije moguće će odmah nakon oborina biti potrebno obaviti kurativnu zaštitu.

Cvatnja je vrlo osjetljivi razvojni stadij jabuka i krušaka na moguće zaraze najopasnijim bolestima – uzročnikom krastavosti (Venturia) i bakterijskom paleži (Erwinia). Pri izboru sredstva za zaštitu bilja u cvatnji voditi računa o mogućem negativnom utjecaju na klijavost polena i potencijalnoj opasnosti i otrovnosti na oprašivače! Broj i razmak tretiranja, te izbor fungicida protiv uzročnika krastavosti jabuke i kruške (Venturia) (prema Tablici 1.) prvenstveno ovisi o količini i rasporedu oborina u narednom razdoblju!

 

Tablica 1. Izbor pripravaka (fungicida) za zaštitu jabuka i krušaka od uzročnika krastavosti (Venturia)  tijekom i krajem cvatnje:

Kemijska skupina

Djelatna tvar

Pripravak

Primjena (%)

 

 

 

 

površinski pripravci

 

 

mankozeb

Dithane M-45, Dithane DG NeoTec, Mankozeb M-45, Pinozeb M-45, Star 80 WP, Penkozeb 75 DG

 

 

0,21-0,25 %

ditianon

Delan 700 WDG

0,05-0,075 %

anilino-pirimidini

ciprodinil

Chorus 75 WG

0,02-0,03 %

pirimetanil

Pyrus SC 400

0,075 %

strobilurini

krezokism-metil*

Stroby DF

0,02 %

trifloksistrobin*

Zato 50 WG

0,015 %

 

kombinirani

ditianon & piraklostrobin*

Tercel WG

0,2-0,25 %

ditianon & pirimetanil

Faban SC

1,2 lit./ha

 

inhibitori biosinteze ergosterola (IBE)

difenkonazol*

Score 250 EC, Agro EC, Difcor EC

0,013-0,015 %

fenbukonazol*

Indar EW

0,06 %

*djelatne tvari uz krastavost suzbijaju i pepelnicu

S početkom cvatnje bilježimo i prvu pojavu crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi)  iz zimskih jaja, naročito na osjetljivim sortama jabuka (npr. Crveni delišes, Zlatni delišes, Elstar, Gala, Braeburn). Stoga voćarima koji u prvim zaštitama nisu koristili povišene količine mineralnog ulja preporučujemo pratiti njihovu populaciju. Kada na osjetljivim sortama ima više od 10-tak pokretnih stadija crvenog voćnog pauka po listu svakako preporučujemo primjenu nekog od specifičnih akaricida (vidi Tablicu 2.)

Tablica 2. Pripravci (akaricidi) za suzbijanje crvenog voćnog pauka (Panonycus ulmi) u integriranoj proizvodnji jabuke:

Djelatna tvar

Pripravak

Primjena (%)

tebufenpirad

Masai WP

0,125 kg/ha po 1 m visine krošnje

abamectin*

Vertimec 018 EC, Kraft 10 EC

0,075-0,15

spirodiklofen

Envidor SC

0,04

etoksazol

Zoom SC

0,05

*vrlo otrovan i opasan za pčele, pa ne koristiti ovu djelatnu tvar u cvatnji ili precvjetavanju

U nasadima krušaka kontrolirati populaciju kruškine buhe (Psylla pyri), a mjere suzbijanja provoditi nakon što iz odloženih jaja razvojem započne barem 30 % ličinki (nakon cvatnje krušaka) (pripravcima u Tablici 3.).

Tablica 3. Pripravci registrirani u Republici Hrvatskoj za suzbijanje kruškine buhe:

Kemijska skupina

Djelatna tvar

Pripravak

Primjena

Neonikotinoidi

tiametoksam*

Actara WG

0,02 %

Naturaliti

abamektin*

Kraft 18 EC

0,075-0,15 %

Vertimec EC**

0,08 %**

*djelatnim tvarima dodati mineralno ulje 0,25-0,5 %

**pripravak registriran za suzbijanje crvenog voćnog pauka na jabučastim voćkama, ali istovremeno vrlo učinkovit na kruškinu buhu

Utrošiti barem 450-500 litara škropiva/ha, u rodnim nasadima uz uređaje bez dodatne opreme za rad. Neki od akaricida i većina insekticida iz skupine regulatora razvoja kukaca u vrlo opasni za pčele, pa poduzeti sve predradnje da se izbjegne negativni učinak na pčele (pokositi cvatući podrast, vremenom aplikacije izbjegavati prisutnost pčela u nasadima)! Svakako tretirati u doba dana kada pčele medarice ne lete.

Tablica 4. Za pčele vrlo otrovna i opasna sredstva za zaštitu bilja (insekticidi) koja su u našoj zemlji dopuštena za primjenu u višegodišnjim nasadima (voćnjaci i vinogradi) (pčele jako stradaju ako se prskanje obavlja tijekom njihova leta, ali zbog njihove perzistentnosti i narednih 5 dana nakon tretmana):

Djelatne tvari

Trgovački pripravci

abamektin

Vertimec EC, Kraft EC

klorpirifos-etil

Pyrinex 250 ME

dimetoat

Rogor 40 EC (Chromogor, Perfekthion, Calinogor, Zagor, Ritam, Sistemin E-40)

imidakloprid

Confidor 200 SL (Boxer, Rapid, Kohinor, Dali, Congo)

tiametoksam

Actara WG

VAŽNO: Uredbom Europske komisije od 24.5. 2013. godine insekticidima na osnovi tiametoksama (Actara WG) i imidakloprida (Confidor, Boxer, Rapid, Congo, Dali i Kohinor 200 SL ) je zabranjena folijarna primjena voćaka prije i tijekom cvatnje zbog zaštite oprašivača (pčela medarica, bumbara i solitarnih pčela)! Do zabrane su dovele spoznaje o mogućim negativnim posljedicama za pčelinje zajednice od ostataka neonikotinoida (npr. tiametoksam, imidakloprid) u gutacijskoj tekućini i peludu tretiranih biljaka!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis