Obavijest voćarima! 07.04.2016.

Jabuke se nalaze u  fenofazi  pune cvatnje ili je ona pri kraju ,pa razvojem lisne mase upozoravamo na moguće infekcije glavnim uzročnicima gljivičnih bolesti. Preporučujemo obaviti zaštitu usmjerenu na suzbijanje krastavosti  jabuka (Venturia inaequalis) uporabom sistemičnih pripravaka: Indar 5 EW, Score 250 EC, Difcor, Difo EC koji djeluju i na uzročnika pepelnice (Podosphaera leucotricha). Zbog produženog djelovanja navedenim je fungicidima potrebno  dodati jedan od pripravaka kontaktnog djelovanja :Dithane M-45, Dithane DG Neo Tec, Mankozeb, MZ 80 ili Star 80 WP.

Zaštita koštićavih voćaka  (trešnja,šljiva) koje su u fenofazi  pune cvatnje,  podrazumijeva uporabu pripravaka protiv infekcija uzočnikom paleži cvijeta (Monilia laxa),navedenim u preporuci od 25.03.

Za zaštitu od šljivine osice, krajem cvatnje preporučujemo uporabu pripravka Mospilan SP.

Oborine su  najavljene tijekom današnjeg i sutrašnjeg dana,stoga preporučujemo zaštitu prije istih.

Sukladno Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12 čl. 30) i Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) korisnici sredstava za zaštitu bilja moraju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu ambalažu zbrinuti na propisani način.
 
Podatci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na web adresihttp://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

                                                                                           mr.sc Ivana Župić
e-mail: Ivana.Zupic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis