Obavijest proizvođačima intenzivnih nasada jabuke i kruške! 06.04.2016.

Prema najavama meteorologa pojava oborina moguće je tijekom petka. Jabuke i kruške nalaze se u fazi cvatnje . Prije najavljene kiše potrebno  je  provesti preventivnu zaštitu protiv krastavosti jabuke i kruške  nekim od pripravaka na bazi mankozeba : Dithane M-45, Pinozeb-M-45, Mankozeb,Star WP, Cadillac 80 WP, Dithane DG Neotec ,radi velike opasnosti od pojave infekcija.

Uz ove pripravke mogu se koristiti i pripravci na bazi strobilurina radi suzbijanja pepelnice: Stroby WG, Zato 50 WG, Zato plus, Tercel koji ujedno suzbijaju i krastavost..

Zaražene izbojke pepelnicom potrebno je i mehanički odstraniti i iznositi iz voćnjaka.

Pratiti pojavu crvenog voćnog  (Panonicus ulmi ).

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna

Pripremi za ispis