Obavijest ratarima! 01.04.2016.

Savjetujemo proizvođače  ozimog ječma na pregled  i  napad  uzročnika bolesti sive pjegavosti lista (Rhynchosporium secalis)i  mrežaste pjegavosti (Pyrenophora teres).

Simptomi sive pjegavosti lista vide se kao izdužene sive pjege omeđene tamnim rubom, a mrežasta pjegavost lista u pjegama mrežastog izgleda.

Preporučujemo primjenu jednog od fungicida Falcon  EC 460 EC, Opus Team, Amistar 250 SC, Duett  ultra, Prosaro 250 EC, Controlan KS.

Upozoravamo proizvođače   ozime pšenice  da pregledaju svoje parcele jer su uočeni simptomi smeđe pjegavosti  lista (Septoria tritici), žuto smeđe pjegavosti( Pyrenophora tritici) i prisutnosti žute hrđe

(Puccinia striiformis).Stoga primijenite jedan od fungicida: Amistar 250 SC, Amistar extra 280 SC, Controlan KS, Prosaro 250 EC, Folicur EW 250, Artea plus, Magnello SC i sl.

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida! Korisnici sredstava za zaštitu bilja trebaju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.

Đurđica Kšenek, dipl.,ing.,agr.
E-mail: Djurdjica.Ksenek@savjetodavna.hr

 

 

 

 

Pripremi za ispis