Obavijest proizvođačima merkantilnog krumpira o mogućim mjerama suzbijanja korova! 01.04.2016.

U zadnjem tjednu mjeseca ožujka najviše su dnevne temperature u središnjem dijelu Međimurja (lokalitet Belica) porasle na vrijednosti veće od +14°C, pa je većina tržnih proizvođača započela sadnju krumpira (što je tjedan dana ranije u odnosu na prosječne sezone). Nakon 28. Ožujka dominira vrlo vjetrovito razdoblje s brzinama južnog vjetra većim od 24 km/h, a temperature zraka su tijekom jučerašnjeg dana bile veće od +21°C! Vrlo jaki vjetar i iznadprosječno toplo razdoblje krajem ožujka brzo isušuje površinske slojeve zemljišta. Jači vjetar očekujemo još narednih nekoliko dana.

Nove oborine se očekujemo tek početkom druge dekade mjeseca travnja, odnosno za 10-tak dana! Vjetrovito proteklo razdoblje onemogućuje primjenu sredstva za zaštitu bilja.  Primjenu zemljišnih herbicida na poljima posađenog krumpira je moguće planirati prije nicanja usjeva, ali tek s optimalnom vlagom u površinskim slojevima zemljišta. Zemljišni (rezidualni) herbicidi suzbijaju većinu sitno-sjemenih jednogodišnjih korova koji niču iz relativno plitkog površinskog sloja tla, a primjenjuju se nakon sadnje a prije nicanja korova i usjeva krumpira! Višegodišnje korove je nemoguće suzbijati zemljišnim herbicidima! Moguće je humke na poljima krumpira planirati nagrtati prije i/ili početkom nicanja, pa tek tada planirati primjenu zemljišnih (rezidualnih) herbicida.

U višegodišnjim su pokusima dominantne 3 jednogodišnje korovne vrste koje rastu u hrvatskim okopavinama, a također u usjevima krumpira: kostrva ili koštan (Echinochloa), loboda (Chenopodium) i limunđik ili "partizanka" (Ambrosia). Stoga u optimalnim uvjetima vlažnosti zemljišta valja protiv travnih i širokolisnati jednogodišnjih korova u krumpiru planirati primjenu jednog od dopuštenih zemljišnih herbicida.

Tablica 1. Zemljišni herbicidi za suzbijanje jednogodišnjih (sjemenskih) korova u krumpiru primjenom nakon sadnje, a prije nicanja:

Djelatna tvar

Pripravak

Napomena

pendimetalin

Stomp 330 E, Dost, Pendigan, Stomp Aqua

Suzbijaju uglavnom sjemenske travne korove.

metribuzin

Sencor 70, Metriphar, Mistral, Scorpio, Senat, Tor, Metro

Suzbijaju sjemenske širokolisnate korove, a mogu se u smanjenim količinama primijeniti i nakon nicanja krumpira (ali na ranijim sortama bijele kožice gomolja mogu biti fitotoksični)!

linuron

Linurex, Afalon disperzija

Ne u mladom krumpiru, Suzbijaju sjemenske širokolisnate korove.

flukloridon

Racer 25 CS i EC, Master CS

U propisanim dozama na lakšim tlima nakon jače kiše depresivno djeluju na iznikli krumpir.

klomazon

Kalif, Reactor 360 CS

 

metribuzin + flufenacet

Plateen WG

Suzbija sjemenske travne i širokolisate korove.

prosulfokarb

Filon 80 EC

Suzbija ne širokolisne i jednogodišnje trave

 

Tablica 2. Selektivni herbicidi koji se mogu koristiti nakon nicanja usjeva krumpira:

Djelatna tvar

Pripravak

Napomena

bantazon

Basagran 480, Basagran Super

Suzbija širokolisnete korove u mlađim razvojnim stadijima. U propisanim dozama pri jačoj insolaciji fitotoksični za većinu sorata krumpira tolerantnih na cistolike nematode. Višekratna primjena u smanjenim količinama.

rimsulfuron

Tarot 25 DF, Sorgum, Sparta, Magnum

Suzbija jednogodišnje uskolisnate (travne)  i neke širokolisnate korove, te višegodišnje uskolisnate korove.

cikloksidim

Focus ULTRA

 

 

Jednogodišnji  i višegodišnji uskolisnati (travni) korovi.

fluazifop-P-butil

Fusilade FORTE

kizalofop-p

Pantera QT, Gepard EC, Leopard 5 EC

kletodim

Select SUPER

 

Ako usjevi krumpira niknu prije primjene zemljišnih pripravaka tada je korove moguće suzbijati nakon nicanja usjeva višekratnom primjenom smanjenih količina selektivnih herbicida uz uporabu manjeg volumena škropiva po jedinici površine (npr. protiv širokolisnatih korova primjenom bentazona i(ili) metribuzina, a protiv trava veći broj selektivnih pripravaka navedenih u Tablici 2.). Širokolisnati korovi tada ne smiju imati veći razvojnih stadij od kličnih listova ili prvog para razvijenih listova. Usjevu krumpira većem od 15-20 cm raste sortna osjetljivost na primjenu punih ili propisanih doza bentazona, pa isti tada ne preporučujemo!

Protiv naknadno izniklih travnih korova (npr. kostrve ili koštana, svračje noge, muhara, pirike  i dr.) u krumpiru također možemo nakon nicanja višekratno koristiti brojne selektivne herbicide (npr. Tarot, Fusilade Forte, Focus Ultra i dr. navedene u Tablici 2.), uz obavezno pridržavanje propisane karence.

Prilikom primjene pridržavati propisane količine ili doze navedene u uputama uz svako sredstvo za suzbijanje korova u krumpiru. Primjenu herbicida planirati u danima (i/ili doba dana) bez izraženog vjetra.

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis