Obavijest proizvođačima intenzivnih nasada jabuke i kruške ! 01.04.2016.

 Nasadi jabuke i kruške nalaze se u fazi pred samu cvatnji,  a meteorolozi najavljuju za slijedeće dane temperature iznad 20°C, tako da se cvatnja može očekivati  već početkom tjedna.

U nekim nasadima jabuke  primijećena  je jača  pojava pepelnice

(Podosphaera leucotricha ) te treba prije cvatnje obaviti zaštitu protiv te bolesti nekim od slijedećih pripravaka  : Stroby WG, Zato 50 WG, Zato plus, Tercel , ovi fungicidi služe i za preventivno suzbijanje krastavosti jabuke (Venturia inaequalis)  .

U nasadima jabuke koji imaju problem sa jabučnom krvavom uši ( Eriosoma lanigerum)   potrebno je izvršiti tretiranje protiv ovog štetnika pripravkom Pirimor 50 WG koji će suzbiti i pojavu lisnih ušiju koje su također primijećene u nekim nasadima.

U nasadima kruške pratiti pojavu kruškine buhe.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna