Precizna poljoprivreda korištenjem dronova

Ovom prezentacijom prikazan je novi dron hrvatske proizvodnje, većeg dometa, koji omogućuje snimanje velikih površina od 100 i više hektara. Podaci snimljeni dronom prebacuju se u GIS sustav, obrađuju te se kreiraju mape prihrane koje pomoću satelitski navođenih traktora raspodjeljuju gnojivo u osnovnoj gnojidbi ili prihrani, što predstavlja optimalnu gnojidbu, ujednačen prinos, smanjenu upotrebu gnojiva i zaštitu okoliša.

Preciznom poljoprivredom dolazimo do značajnog povećanja prinosa, bržeg i kvalitetnijeg donošenja odluka, ranijeg otkrivanja bolesti i štetnika. Razvoj novih senzora slijedeća je faza razvoja ove tehnologije, omogućit će učinkovitu odvodnju, navodnjavanje i pravovremenu i kvalitetnu zaštitu bilja i kultivaciju.

Ivica Prpić, dipl. ing. agr.
viši koordinator za mehanizaciju