Obavijest proizvođačima uljane repice! 30.03.2016.

Od posljednje upute proizvođačima uljane repice o potrebama suzbijanja proljetnih repičinih pipa (Ceutorhynchus) i prema potrebi različitih uzročnika bolesti (Phoma, Botrytis, Alternaria) proteklo je 12 dana. U spomenutom je razdoblju dominiralo uglavnom suho razdoblje (na mjernim lokalitetima u Međimurju tih je dana izmjereno svega 1,2 do 1,6 mm kiše), s velikim rasponom temperatura zraka od -1.6° do +18,7°C! Tijekom 6 dana brzina vjetra je bila veća od 7 km/h.

U narednim danima očekujemo suho i relativno toplo razdoblje (s rasponom temperatura zraka od jutarnjih 7° do najviših dnevnih 21°C), uz izraženi vjetar narednih nekoliko dana.

U takvim uvjetima usjevi uljane repice brzo se razvijaju, naročito na poljima gdje su provedene sve propisane agrotehničke mjere. Već od kraja proteklog tjedna pronalazimo odrasle oblike najvažnijeg štetnika uljane repice: repičinog sjajnika (Meligethes aeneus). Njegova je aktivnost naročito izražena na temperaturama većim od +15°C (a takvo vrijeme očekujemo u narednim danima), kada oštećuju pupove repice dok su još potpuno zatvoreni u zbijenom cvatu pokrivenom lišćem! Oštećeni pupovi ne cvatu, a iskustva pokazuju da na poljima uljane repice gdje se ovaj štetnik ne suzbija prinos može biti dvostruko umanjen! U vrijeme dok su cvjetni pupovi još pokriveni lišćem, te se jedva zamjećuju (stadij D1), već 0,8-1 sjajnik po terminalnom pupu smatra se kritičnim brojem koji može nanijeti veće štete.

Budući da repičin sjajnik oštećuje još skrivene cvjetne pupove usmjereno kemijsko suzbijanje je važno provesti desetak dana prije početka cvatnje uljane repice, što je važno i radi zaštite oprašivača (domaće pčele)! Pri izboru insekticida koristiti u našoj zemlji dopuštena sredstva za suzbijanje repičina sjajnika (vidi Tablicu 1.). Početkom cvatnje poljoprivrednih kultura koje privlače pčele (npr. uljana repica) zabranjeno je koristili za pčele otrovne i opasne insekticide (npr.  klorpirifos-etil), a Pravilnikom o uputama kojih su se obavezni pridržavati korisnici sredstava za zaštitu bilja te uvjetima kojima moraju udovoljavati (NN 135/08, 73/10) u Člancima 6. i 7. propisane su mjere za zaštitu pčela.

Neke skupine insekticida (npr. sintetski piretroidi) ograničene su u integriranoj zaštiti bilja na najviše jednu primjenu tijekom sezone, a sukladno novom Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN14/14) i Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12) svi poljoprivrednici još od početka 2014. moraju na svojim površinama provoditi načela integrirane zaštite bilja!

Tablica 1. Neki insekticidi dopušteni za suzbijanje repičina sjajnika (Meligethes) u našoj zemlji:

Kemijska skupina

Djelatna tvar

Pripravak

Primjena

organo-fosfati (OP)

klorpirifos-etil

Pyrinex 250 ME

Pyrinex EC 48

2 lit./ha; K=56

0,6-0,8 lit./ha; K=70

 

 

 

 

sintetski piretroidi*

alfa-cipermetrin

Direkt; Fastac EC

0,1 lit./ha; K=42

deltametrin

Decis EC; Decide; Poleci

0,3 lit./ha; K=42

esfenvalerat

Sumialfa FL

0,1-0,15 lit./ha; K=42

lambda-cihalotrin

Karate Zeon; Karis; Lambda EC;

0,15 lit./ha; K=28

gama-cihalotrin

Vantex MC

0,06 lit./ha; K=42

cipermetrin

Cythrin Max EC

50 ml/ha; K=21

kombinirani (OP + sintetski piretroidi)

klorpirifos-etil + cipermetrin

Kalinorel D; Chromorel-D; Nurelle D EC

0,75-1 lit./ha; K=56

neonikotinoidi

tiakloprid

Biscaya OD

0,3 lit./ha; K=30

acetamiprid

Mospilan SP

80-100 g/ha; K=OVP

ostale skupine

pimetrozin

Chess WG

0,15 kg/ha; K=OVP

*djelatne tvari iz skupine sintetskih piretroida dopuštene na istoj površini samo jednom tijekom sezone, u nekim područjima kontinentalne Hrvatske dokazana je rezistentnost (otpornost) repičinog sjajnika na ovu skupinu insekticida!

Proizvođačima uljane repice preporučujemo redovito narednih dana pregledati razvojni stadij usjeva i brojnost odraslih oblika repičina sjajnika, te po potrebi 7-10 dana prije početka cvatnje provesti njegovo usmjereno suzbijanje.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis