OBAVIJEST PROIZVOĐAČIMA STRNIH ŽITARICA 29.03.2016.

Na pojedinim lokalitetima zasijanim pšenicom utvrđena je prisutnost smeđe pjegavosti lista pšenice (Septoria  tritici) , a na ječmu je utvrđena mrežasta (Pyrehophora teres) i siva pjegavost lista(Rhynchosporium secalis).

Obavještavaju se proizvođači da prate zdravstveno stanje svojih usjeva.

U prethodnom razdoblju na većini lokaliteta palo je oborina više od prosjeka. Na daljnji razvoj bolesti utjecati će klimatske prilike. Optimalni uvjeti za razvoj navedenih bolesti su kiša, rosa, te optimalne temperature od 15-20° C.

Protiv širenja ovih bolesti registrirani su sljedeći pripravci:

AMISTAR 250 SC, AMISTAR OPTI, AMISTAR EXTRA, CONTROLAN, CARAMBA, DUETT ULTRA, FALCON EC 460, FOLIAR 250,  FOLICUR EW 250,  MIRAGE 45 EC, OPERA MAX,OPUS TEAM, SPHERE 535 SC, ARCHER MAX, ARTEA PLUS, PROSARO 250 EC…

Obratiti pozornost na dozvoljeni najveći broj tretiranja u pšenici i ječmu.

Pripravke primijeniti sukladno pratećoj uputi proizvođača (i uz položen ispit za sigurnu primjenu pesticida) i Fitosanitarnom informacijskom sustavu (pogledati na stranici MP). Ambalažu je potrebno zbrinuti na propisani način. Može se predati u C.I.A.K. d.o.o. ili na predviđena mjesta sakupljanja.  Obavezno voditi evidenciju o upotrebi sredstava za zaštitu bilja.

                                                           Natalija Peter-Hunjadi, dipl.ing.agr.
natalija.peter.hunjadi@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis