Obavijest proizvođačima ozime pšenice i ječma! 25.03.2016.

Obilaskom  površina zasijanih ozimom pšenicom primjećena je pojava smeđe pjegavosti lista (Smeđa pjegavost lista). Zaraza se može ostvariti još u jesen na mladim usjevima (2-3-lista), a intenzivnije se razvija u proljeće. Bolest je prepoznatljiva po ovalnim pjegama unutar kojih se nalaze crne točkice (plodna tijela gljivice).

U ozimom ječmu primjećena je pojava sive pjegavosti lista (Rynchosporium teres) i mrežaste pjegavosti ječma (Pyrenophora teres) osobito na dobro razvijenim usjevima sijanim u optimalnim rokovima.

Neki od registrirani fungicidi za suzbijanje navedenih bolesti u ozimoj pšenici i ječmu su:

Amistar 250 SC, Amistar extra, Controlan, Caramba, Falcon EC460,  Prosaro 250 EC, Sphere 535 SC,Artea Plus, Zamir, Topsin, Yamato i dr.

Prema meteorološkim prognozama  sljedećih dana očekuju se povremene oborine i porast temperature zraka koje će uz dugotrajnije zadržavanje vlage u usjevima  pogodovati širenju ovih bolesti.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu, koji se nalazi na stranicama Ministarstva poljoprivrede. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja ( Pravilnik  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakon o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14).

                                                                                  Vesna Bradić, dipl.inž.agr.
Vesna.Bradic@savjetodavna.hr

                                                                                             

 

Pripremi za ispis