Obavijest voćarima 24.03.2016.

U nasadima jabuka i krušaka preporučujemo izvršiti zaštitu od uzročnika bolesti krastavosti (Venturia inaequalis)koristeći se jednim od pripravaka: Delan 700WG, Chromodin S-65, Dithane M-45, Mankozeb, Star 80 WP, Polyram DF, Antracol WG 70.

Za suzbijanje peplnice u jabukama (Podosphaeraleucotricha) gore navedenim pripravcima dodati pripravak na osnovi sumpora: Chromosul 80,  Thiovit JetCosavet DF i dr 

Pregledati nasade koji su u blizini šuma na prisutnost jabučnog cvjetojeda (Anthomonus pomorum) .

Ako prelazi kritičan broj 15 kukaca na 100 pupova prskati pripravkom Decis 2,5EC.

U nasadu gdje je zaraza kalifornijskom štitastom uši(Quadraspidiotus perniciosus) koristiti pripravak Pyxal.

U voćnjacima je potrebno pratiti populacije lisnih uši(Dysaphis spp), savijače pupova i listova te crvenog pauka (Panonychus ulmi).

Pripravke koristiti po preporuci proizvođača. Pravilno zbrinuti ambalažu. Evidentirati prskanje.

Mara Maglić dipl.ing.

E-mail Mara.Maglic@savjetodavna.hr.

Pripremi za ispis