Obavijest tržnim proizvođačima jagoda u visokim plastičnim tunelima i otvorenim gredicama! 24.03.2016.

Nakon čišćenja nasada od prošlogodišnjih biljnih ostataka i korova u prvim zaštitama treba planirati preventivno suzbijanje štetnih organizama koji se počinju razvijati do početka otvaranja prvih cvjetova jagoda. U posljednjih 10-tak dana bilježimo vrlo promjenljivo i "pravo proljetno vrijeme": prohladna jutra i tople dane, suho i vlažno (nekoliko kišnih dana ali sa padalinama ne većim od 2 mm), sa čestim vjetrom sjevernog ili južnog smjera! Tijekom sutrašnjeg jutra ponovno raste mogućnost pojave slabijeg jutarnjeg mraza, a kiša je moguća zadnjih dana mjeseca ožujka o.g.! U takvim proizvodnim uvjetima očekujemo pojačanu opasnost od primarnih zaraza uzročnika bolesti prilagođenih nešto nižim toplinskim vrijednostima, ali uz dovoljno vlage (u razdoblju od 10. veljače do 10. ožujka o.g. bilježili smo iznadprosječne količine oborina na svim praćenim lokalitetima u Međimurju). Pritom pri tržnom uzgoju jagoda na otvorenim gredicama u takvim uvjetima očekujemo veću vjerojatnost pojave biljnih bolesti iz skupine lisnih pjegavosti (npr. Marssonina syn. Diplocarpon, Ramularia syn. Mycosphaerella), sive plijesni (Botrytis) i antraknoze (Colletotrychum). Uz moguće česte, a kratkotrajne oborine i visoku vlažnost zraka, očekujemo i štete od jagodine grinje (Tarsonemus pallidus) iz skupine mekokožnih grinja (Tarsonemidae). Iste za svoj razvoj zahtijevaju vrlo vlažne uvjete! Naprotiv, dominantan štetni organizmi u jagodama životinjskog podrijetla, npr. staklenička grinja iz skupine crvenih pauka (Tetranychus urticae) i kornjaši iz skupine voćnih pipa (Anthonomus) za svoj razvoj i štetnu aktivnost zahtijevaju stabilno i suho razdoblje, uz više temperature zraka.

U prvim zaštitama jagoda od uzročnika bolesti prednost dajemo bakarnim fungicidima (npr. Nordox 75 WG ili Neoram WG) ili djelatnim tvarima iz skupine strobilurina, npr. Quadris ili Ortiva SC (0,08-0,1 %) ili Stroby DF (0,02 %) ili Zato 50 WG (0,015 %), koji istovremeno daju preventivnu zaštitu protiv antraknoze i bolesti iz skupine lisnih pjegavosti (Diplocarpon, Mycosphaerella, Gnomonia, Phomopsis).

Za suzbijanje štetnih organizama životinjskog podrijetla u prvim zaštitama jagoda prednost dajemo pripravku Laser KS (0,015-0,02 %), koji se registriran protiv kalifornijskog tripsa (Frankliniella), a također daje zaštitu protiv štetnih gusjenica i štetnih kornjaša iz skupine pipa.

Mjere zaštite provoditi uz što veći utrošak škropiva.

Prilog 1. Ovisno prema iskustvima proizvođača jagoda iz prethodnih godina (i intenzitetu ranije pojave biljnih bolesti), moguće je prema dominantnim bolestima jagoda planirati izbor slijedećih fungicida (vidi Tablicu 1.) i insekticida (akaricida) (vidi Tablicu 2.). Radi prepoznavanja bolesti jagoda moguće je biljne uzorke dostavljati na analizu u priručni laboratorij Savjetodavne službe u Čakovcu (Zrinsko-frankopana 9/III).

Tablica 1. Neki fungicidi dopušteni za suzbijanje bolesti jagoda u Republici Hrvatskoj:

Djelatna tvar

Pripravak

Bolest

Ograničenja

azoksistrobin

Quadris, Ortiva

pepelnica

4x, K = 3

bakarni-oksid

Nordox 75 WG

bakterioza, pjegavost

1-2x, K = OVP*

bakrov-oksiklorid

Neoram WG

bakterioza, pjegavost

 

boskalid & piraklostrobin

Signum DF

plijesan

2x, K = 3

difenkonazol

Score EC

pepelnica

4x, K = 21

fenheksamid

Teldor SC

plijesan

2x, K = 4

fludioksonil & ciprodinil

Switch WG

plijesan

2x, K = 7

kinoksifen

Crystal SC

pepelnica

3x, K = 3

krezoksim-metil

Stroby DF

pepelnica

K = 7

trifloksistrobin

Zato 50 WG

pepelnica

K=3 (otvoreno); K=1 (zaštićeno)

mankozeb

Dithane DG

pjegavosti

K = 21

metalaksil-M

Fonganil Gold

trulež korijena

1x, K = 40

metalaksil-M & mankozeb

Ridomil Gold

trulež korijena

2x, K = OVP*

sumpor

Cosavet DF

pepelnica

K = 21

*K=OVP karenca je ograničena vremenom primjene (dopušteno samo tijekom ljeta – nakon berbe plodova jagode)

Tablica 2. Neki insekticidi i akaricidi dopušteni za suzbijanje bolesti jagoda u Republici Hrvatskoj:

Djelatna tvar

Pripravak

Nametnik

Ograničenja

abamektin

Vertimec, Kraft

trips, grinja

K=3

deltametrin

Decis 2.5 EC

uši

K=3

alfacipermetrin

Fastac 10 EC

gusjenice, uši

K=14

spinosad

Laser KS

trips, gusjenice

K=3

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis