OBAVIJEST PROIZVOĐAČIMA RANIH KUPUSNJAČA 23.03.2016.

Jutarnja je temperatura zraka posljednja četiri dana u okolici Čakovca od +1° do +3,5°C a najviše su dnevne vrijednosti bile u rasponu od 10° do 15°C! Kiša je u tom razdoblju padala samo tijekom jučerašnjeg jutra, ali u vrlo malim količinama, najčešće od 0.4 do 1.0 mm! Mogući slabiji mraz očekujemo na Uskrsni petak, a značajniji porast temperatura zraka najavljuje se tek u posljednjih pet dana mjeseca ožujka! Unatoč prohladnim jutrima neki su tržni proizvođači ranih kupusnjača već posadili presadnice u polje i pokrili paučinastom folijom ili to planiraju u skorom razdoblju!

Također, iskustva iz ranijih godina dokazuju da neposredno pred sadnju kontejnerskih presadnica ranih kupusnjača u polje (npr. kupusa, kelja, cvjetače, brokule) proizvođači moraju poduzeti preventivne mjere za suzbijanje štetnih životinjskih organizama npr. kupusne muhe (Delia), kupusnih buhača (Phyllotreta), kupusne brašnene uši (Brevicoryne), kupusne stjenice (Eurydema) i duhanovog tripsa (Thrips tabaci), te kemijsko suzbijanje korova. Za razliku od ostalih vrsta povrća, uspješan uzgoj ranih kupusnjača u polju ugrožava najveći broj vrsta štetnih životinjskih organizama. Proizvodnja ranih usjeva kupusnjača je nemoguća bez kvalitetne zaštite protiv kupusne muhe (Delia brassicae), koja se u prosječnim pojavljuje već krajem ožujka ili najčešće tijekom travnja, jer je napad prezimljujuće populacije ovog nametnika koncentriran na malobrojna polja zasađena ovim kulturama, pa su štete nezaštićenih usjeva gotovo 100 %! Ranijih godina su u poljskim pokusima u našim proizvodnim uvjetima odlični rezultati dobiveni preventivnim potapanjem kontejnerskog rasada prije sadnje u insekticidnu otopinu. Dopuštenje za tu namjenu imaju insekticidi na osnovi imidakloprida (Confidor, Boxer, Rapid, Kohinor, Dali, Congo SL). Čupane presadnice golog korijena kupusnjača duže se potapaju u trajanju 10-15 minuta u koncentraciji navedenih insekticida 0,1 % (1 dcl/100 lit.vode), ali za rasad u kontejnerima ili presadnice s grudom zemlje primjena sa kratkotrajnim potapanjem ne daje nikakve zadovoljavajuće rezultate!

Navedenom mjerom zaštite pri sadnji čupanih presadnica golog korijena se postiže ravnomjerna zaštita protiv pet kategorije nametnika: kupusne muhe, kupusnih buhača, brašnene kupusne uši, kupusne stjenice i duhanovog tripsa. Samo u brokuli dopuštenje za primjenu ima i pripravak Actara WG u količini 0,4 kg/ha primjenom na sličan način (potapanjem kontejnerskih presadnica neposredno prije sadnje u polje ili na gredice), odnosno potapanjem rasada u otopinu prilikom čega se utroši 400 grama ovog pripravka na hektar, što je prikladno i za presadnice sa grudom zemlje u kontejnerima. Dodatna folijarna zaštita potrebna je u drugom dijelu vegetacije takvih usjeva protiv štetnih gusjenica kupusnog bijelca (Pieris), kupusnog moljca (Plutella) i lisnih sovica (Mamestra)! Ukoliko se ne provede potapanje kontejnerskog rasada pred sadnju, mjere zaštite je potrebno provoditi u vrijeme pojeve prezimljujuće populacije kupusne muhe u usjevu metodom zalijevanjem biljaka (prikladno na manjim površinama), a dopuštenje imaju samo pripravci na osnovi dimetoata (npr. Rogor 40 EC) ili klorpirifos-etila (Pyrinex 48 EC, ali dopušten samo do 25.03. 2016., a krajnji rok za maloprodaju i primjenu zaliha je 25.09. 2016.)!

VAŽNO: Uredbom Europske komisije od 24.5. 2013. insekticidima na osnovi imidakloprida (Confidor, Boxer, Rapid, Kohinor, Dali, Congo SL) i tiametoksama (Actara WG) je zabranjena uporaba za folijarno tretiranje biljaka u polju prije cvatnje zbog mogućih negativnih posljedica na pčelinje zajednice (premda povrtne kupusnjače pri uzgoju za konzumnu prodaju ne cvatu, velika je opasnost kod primjene ovih insekticida od zanošenja na susjedne kulture u cvatnji koje posjećuju oprašivači – npr. voćke, uljana repica)!

Napad prezimljujuće populacije kupusne muhe može se umanjiti i/ili izbjeći poštivanjem plodoreda i pokrivanjem presadnica odmah nakon sadnje u polje paučinastim folijama.

Kemijsko suzbijanje jednogodišnjih širokolisanih korova u kupusu može se provoditi naknadno, 10-tak dana nakon presađivanje biljaka u polje primjenom herbicida Butisan-S u količini 2-2,5 lit./ha (dopuštenje samo u kupusu) (K=OVP). Od ove sezone osim u kupusu moguće je ovu skupinu korova u brokuli, kelju pupčaru i cvjetači suzbijati pripravkom Lentagran WP (u količini 2x 1,0 kg/ha ili 3x 0,5 kg/ha) (najkasnije 3-4 tjedna nakon presađivanja u polje). Ovaj pripravak prvenstveno suzbija širokolisne sjemenske korove, a prema potrebi protiv travnih korova (npr. koštan, svračja noga, pirika i sl.) moguće je naknadno, nakon nicanja i početnog rasta uskolisnatih korova, dodati Fusilade Forte EC u propisanim količinama (karenca za kupus 49 dana). Na ranim kupusnjačama u polju biljne bolesti u pravilu ne suzbijamo folijarnim tretiranjem fungicidima, ako se poštuje preporučeni plodored i proizveden je zdravstveno ispravan rasad.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis